"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-08-29

Umeåhistoriker granskar logikteori inom idrottsforskning

NYHET Historikern Jonny Hjelm, Umeå universitet, har i dagarna publicerat en artikel på nordens största nätsajt och digitala mötesplats för idrottsforskare, där han gör en kritisk granskning av den svenska idrottsforskningens Bourdieu-inspirerade logikteori.

Jonny Hjelm

År 2008 inledde Jonny Hjelm ett forskningsprojekt om den så kallade tävlingsidrotten i syfte att undersöka och  analysera dess status och ställning inom svensk akademisk idrottsforskning under perioden 1965–2005. 

Projektet har avrapporterats i ett flertal artiklar publicerade på idrottsforum.org. Nu publiceras den sista rapporten från projektet, där författaren tar hjälp av Pierre Bourdieu för att förstå hur en av de främsta tävlingsidrottskritikerna, Lars-Magnus Engström, tillämpat ett Bourdieu-inspirerat logikbegrepp för att utveckla en teori om idrotten. Engströms tankar har fått stort genomslag inom svensk humanvetenskaplig idrottsforskning.
Under hösten 2014 kommer artiklarna att ges ut i bokform. 

Läs hela artikeln Idrottens logiker: En kritisk granskning av den svenska idrottsforskningens Bourdieu-inspirerade logikteori på idrottsforum.org

Redaktör: Per Melander