"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-06-14

Umeåhistoriker kartlägger fascismens historia i Sverige

NYHET Lena Berggren, docent i historia, Umeå universitet, har av Riksbankens jubileumsfond beviljats 1,2 miljoner för att skriva en översikt om fascismen i Sverige mellan åren 1920–1950. Boken kommer att skrivas på engelska och ges ut i serien Routledge Studies in Fascism and the Far Right.

Det finns i dagsläget inget översiktsverk om den svenska fascismen på engelska och heller ingen bred samlingsvolym på svenska som har ett ideologianalytiskt perspektiv, studien har därför alla utsikter att bli ett standardverk på området.

För att på bästa sätt göra den nya forskningen tillgänglig kommer två delstudier även att skickas in som självständiga artiklar till den open access och lektörsgranskade tidskriften Fascism.

I projektet ingår även en tre månader lång vistelse vid Centre for Fascist, Anti-fascist and Post-fascist Studies vid Teesside University, Middlesborough, Storbritannien under hösten 2017.

Läs en intervju med Lena Berggren i senaste numret av Umeå universitets magasin Tänk

Kontakt:

Lena Berggren, lena.berggren@umu.se, tel. 090-786 96 19

Redaktör: Per Melander