"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-12-19

Umeåkemist blir ny föreståndare för miljöforskningsstation

NYHET Lars Lövgren, universitetslektor vid kemiska institutionen, har utsetts till ny föreståndare för Georange miljöforskningsenhet i Kristineberg. Uppdraget är inriktat på miljöforskning med relevans för gruvverksamhet.

– Jag är mycket glad att Georange lyckats knyta Lars till sig och jag är övertygad om att han med sin långa erfarenhet och breda kontaktnät kan utveckla verksamheten, säger Lennart Gustavsson, ordförande för Georange.

Uppdraget innebär att han kommer att arbeta som samordnare för miljöforskningsstationen i Kristineberg. Ett mål är att få dit fler aktörer från såväl industrier som universitet med intresse för gruvrelaterad miljöforskning. En hel del forskning har sedan tidigare bedrivits i Kristineberg, därför finns också mycket intressant bakgrundsdata och instrumentering tillgängliga. Verksamheten bedrivs under samlingsnamnet GEET (Georange Environmental Test site) inom Georange miljöforskningsenhet i Kristineberg.
– Mycket av verksamheten är knuten till Kristineberg och Lars Lövgren har följt och deltagit i mycket av den forskning som bedrivits där. Min förhoppning är att GEET under Lars Lövgrens ledning ska utvecklas till ett viktigt centrum för den typen av miljöforskning, avslutar Lennart Gustavsson.

Lars Lövgren är för närvarande även föreståndare för Restauranghögskolan vid Umeå universitet, ett uppdrag som han lämnar då han tillträder tjänsten.

Georange är en samordnande intresseorganisation med sin främsta utgångspunkt i Sveriges malm- och mineraltillgångar. Föreningens huvudsakliga uppgift är att bredda synen på samhälls- och näringslivsutveckling kring gruv- och mineralindustrin, i syfte att skapa förutsättningar för utveckling av nya och befintliga företag.

För ytterligare information, kontakta
Lennart Gustavsson
Telefon: 070-343 96 85

Lars Lövgren
Telefon: 070-372 57 76

Redaktör: Karin Wikman