"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-06-08

Umeåkemist får excellenspris för sitt examensarbete

NYHET Sofie Edvinsson, Umeå universitet, har tilldelats AstraZenecas Excellenspris för sitt välskrivna examensarbete i organisk kemi. Priset är på 25 000 kronor.

Sofie Edvinsson, som studerat på kemistprogrammet vid Umeå universitet, får AstraZenecas pris för att hon utfört sitt projekt på ett mycket målinriktat och konsekvent sätt, och presenterat resultaten i en välskriven och väldisponerad rapport. Förutom prissumman på 25 000 kronor innefattar priset också ett besök på en valfri AstraZeneca-enhet i Sverige, där Sofie Edvinsson även kommer att hålla ett föredrag om sitt examensarbete. Totalt har tre priser delats ut.

Examensarbetet har titeln ”Design, Synthesis & Evaluation of dihydro-oxazolo ring-fused 2-pyridones; Potential Novel Antibacterial Agents”. Sofie Edvinsson har studerat pilicider, kemiska substanser som visat sig hindra bakteriers förmåga att skapa hårliknande utskott, pili. Bakterier behöver pili för att kunna fästa till celler och infektera. Målet med piliciderna är att avväpna bakterier så att de inte längre kan göra oss sjuka. Syftet med examensarbetet har varit att med hjälp av experimentell design utveckla metoder för att framställa nya och mer stabila pilicider med förbättrade egenskaper. Kunskapen kan användas till ökad förståelse om bakteriers sjukdomsframkallande förmåga, vilket har betydelse i sökandet efter nya antibakteriella läkemedel t.ex. i kampen mot motståndskraftiga bakterier.

Sofie Edvinsson är född och uppvuxen i Örnsköldsvik.

Två studenter vid Umeå universitet har tidigare tilldelats AstraZenecas Excellenspris. Båda är numera doktorander i organisk kemi vid Umeå universitet.

Läs mer om priset på:
http://www.astrazeneca.se/search/?itemId=6005807

För ytterligare information, kontakta:
Sofie Edvinsson på e-post: soeedn02@student.umu.se

Redaktör: Karin Wikman