"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-04-10

Umeåkemist får prestigefyllt pris

NYHET Som första svensk har Johan Trygg, Umeå universitet, tilldelats det femte Elsevier Chemometrics Award för sina betydelsefulla insatser de senaste fem åren inom forskningsområdet kemometri. Prissumman är på 2000 dollar.

Priset kommer att delas ut i Montpellier, Frankrike senare i sommar under en forskningskonferens.
– Jag är jätteglad över att ha fått den här utmärkelsen. Det är det mest åtråvärda pris som tilldelas yngre forskare inom kemometri och är en klar indikator på att vår forskning är ledande och håller hög kvalitét, säger Johan Trygg, universitetslektor vid Umeå universitet.

Johan Trygg arbetar med att utveckla dataanalytiska metoder som gör det möjligt att studera dynamiken i biologiska och kemiska system hos enskilda individer istället för att jämföra grupper av individer med varandra. På så sätt kan stora individuella skillnader undvikas, något som är vanligt och stör tolkningen av resultat. Johan Tryggs tekniker har ett brett användningsområde inom bland annat genomik och metabolomik och används i nära samarbete med forskare inom växt- och skogsbioteknik vid Umeå Plant Science Centre.

Efter att ha disputerat 2001 fick Johan Trygg ett stipendium av Knut & Alice Wallenbergs stiftelse till en postdoktorsvistelse i Brisbane, Australien och Imperial College, London. Hans forskning har extern finansiering från Vetenskapsrådet, Formas, SSF och Wallenberg samt pågående industrisamarbeten med AstraZeneca, GlaxoSmithKline samt Umetrics. Han är även en av grundarna och initiativtagarna till AcureOmics, ett avknoppningsföretag.

Elsevier Chemometrics Award instiftades för att stimulera unga forskares karriär genom att uppmärksamma anmärkningsvärda vetenskpliga insatser. Priset delas ut vart fjärde år.

För ytterligare information, kontakta: Johan Trygg, teknologie doktor, kemiska institutionen Telefon: 090-786 6917, mobil: 073-0647137
E-post: johan.trygg@chem.umu.se

Redaktör: Karin Wikman