"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-03-31

Umeåkemist får Sveriges största forskningspris för studier av proteinveckning

NYHET Pernilla Wittung-Stafshede, professor i kemi vid Umeå universitet, är en av årets fem mottagare av Göran Gustafssonprisen – de största nationella priserna för naturvetenskaplig forskning.

– Jag är väldigt stolt över att Umeå universitet kan rekrytera så bra forskare. Jag är inte förvånad över att priset gick till henne, med hennes kompetens och meriter var det bara en tidsfråga innan hon skulle få priset, säger Umeå universitets rektor Göran Sandberg.

Göran Gustafssonprisen anses vara de mest eftertraktade och prestigefyllda bland yngre svenska forskare. Förutom ett personligt pris på 100 000 kr får varje pristagare 4,5 miljoner kronor till sin forskning, fördelat på tre år.

– Priset öppnar många möjligheter. Anslag till fri forskning är otroligt viktigt. Nu kan jag prova nya idéer som är riskfyllda men som kan leda till fantastiska resultat om det går bra. Jag kan också anställa lovande studenter utan att känna en pengapress, säger Pernilla Wittung-Stafshede.

Pernilla Wittung-Stafshede, 40 år, är professor i kemi vid Umeå universitet sedan 2008.
Hon får priset för sina betydelsefulla studier av proteinveckning som kan bidra till förståelsen av sjukdomar som Alzheimer och Parkinsons och andra genetiska sjukdomar som påverkar proteiners form och rörelse.

Proteiner, nödvändiga för att utföra allt arbete i kroppen, är långa kedjor av aminosyror som kopplas ihop i en viss ordning utifrån vår genetiska kod. För att aktiveras måste varje proteinkedja sedan veckas ihop till en specifik struktur. Många proteiner behöver dessutom binda metalljoner eller andra proteinkedjor för att fungera.

Hur dessa proteiner kopplar veckning till bindning i cellerna är temat i Pernillas forskning. Detta är grundvetenskapligt intressant men också medicinskt och biotekniskt viktigt eftersom flera sjukdomar beror på felveckning eller hopklumpning av proteinkedjor och många läkemedel baseras på proteiner. Fria metaller är giftiga och om de binder till fel protein kan sjukdomar uppstå.

Tillsammans med sina studenter har hon gjort många både överraskande och grundläggande upptäckter. Bland annat har de funnit att om metallen binder till proteinet före veckning kan det aktiva proteinet bildas tusen gånger snabbare. De har också visat att proteiner veckas snabbare, och den aktiva formen kan ändras dramatiskt, i cell-liknande miljö jämfört med i vattenlösning.

1999 blev Wittung-Stafshede Assistant Professor på Tulane University, New Orleans, Lousiana; där blev hon 2002 befordrad till Associate Professor med Tenure. 2004 flyttade hon sin verksamhet till Rice University i Houston, Texas och fortsatte som Associate Professor. 2008 utsågs hon till professor i kemi vid Umeå universitet.

Göran Gustafssonsprisen utdelas årligen sedan 1991 inom områdena matematik, fysik, kemi, molekylärbiologi och medicin av Göran Gustafssons stiftelse för naturvetenskaplig och medicinsk forskning. Fördelningen bereds av Kungl.Vetenskapsakademien (KVA) och priserna delas ut vid akademiens högtidsdag. Mer information finns på KVA:s webbplats
http://www.kva.se/

En aktuell artikel om Pernilla Wittung-Stafshede och hennes forskning finns på Umeå universitets webb:
http://www.umu.se/forskning/forskarportratt/pernilla-wittung/?contentId=15108

Pressbild finns på: http://www8.presskontakt.umu.se/pressbilder/Pernilla_Wittung_Stafshede.jpg

Pernilla Wittung-Stafshede är under tisdagen i Stockholm och deltar i KVA:s presskonferens och högtidliga utdelning. Hon nås säkrast på telefon från klockan 15.30 till 16.30
Mobil: 073-034 51 41

Tidigare pristagare vid Umeå universitet är bland andra: Lars Nyberg (2007), Elisabeth Sauer-Eriksson (2004), Mikael Oliveberg (2003), Helena Edlund (2001), Jan Kihlberg (2000), Roland Johansson (1996), Dan Hultmark (1996, då verksam vid Stockholms universitet), Bernt-Eric Uhlin (1995) och Thomas Edlund (1992).

Redaktör: Carina Dahlberg