"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-10-13

Umeåkemist vinnare av Naturvetarpriset 2011

NYHET Erik Chorell, Umeå universitet, har tilldelats Naturvetarpriset 2011 för bästa doktorsavhandling i kemi. Prissumman är på 50 000 kr.

Erik Chorell har doktorerat vid kemiska institutionen vid Umeå universitet. Han får priset för en väl utförd avhandling där de ingående artiklarna på ett bra sätt är satta i sitt sammanhang. Avhandlingen belyser ett ämne som är väldigt aktuellt i dagens samhälle där utbredningen av bakteriell resistens är ett stort problem. Arbetet har också involverat interdisciplinär forskning i flera kemiska och molekylärbiologiska områden. Avhandlingen har titeln: “Pilicides and Curlicides: Design, synthesis and evalutaion of novel antibacterial agents targeting bacterial virulence”.

Juryn har bestått av ledamöter från Kungliga Vetenskapsakademien och prisceremonin äger rum den 20 oktober på Nobelmuseum i Stockholm.

Bakterier som är resistenta mot antibiotika är ett stort internationellt problem. Mot bakgrund av detta behövs nya angreppssätt för att kunna behandla infektioner som orsakas av sådana bakterier. Erik Chorell har i sitt doktorsarbete utvecklat och förbättrat substanser för att avväpna och studera bakterier. Syftet har varit att avväpna bakteriernas förmåga att binda till cellerna i stället för att döda dem. Om bakterien inte kan fästa till värdcellen förlorar den helt sin sjukdomsframkallande egenskap, den ”avväpnas” och tas sedan om hand av kroppens eget immunförsvar. Det är en lovande strategi för att minska uppkomsten av resistenta bakterier.

Kunskapen kan i framtiden vara en viktig utgångspunkt för att vidareutveckla nya antibakteriella substanser.

– Det känns oerhört glädjande och hedrande! Det är ett ultimat kvitto på att det jag jobbat med i fem år i professor Fredrik Almqvists forskargrupp är uppskattat, viktigt och intressant även för en bredare publik, säger Erik Chorell.

Han bor i dag i USA med sin familj och innehar en postdoktortjänst vid Washington University School of Medicin in St. Louis.

– Att komma till ett annat land med endast två resväskor i bagage leder till merkostnader och jag skulle väldigt gärna resa runt och se mer av USA under den tid vi har kvar här, så prissumman kommer väl till pass.

Naturvetarpriset har delats ut av Naturvetarna i olika naturvetenskapliga ämnen sedan 1997, till bästa doktorsavhandling och examensarbete. Naturvetarna vill med Naturvetarpriset fästa uppmärksamhet på betydelsen av naturvetenskaplig forskning och lyfta fram naturvetares insatser. Med anledning av att det är kemins år 2011, delas årets pris ut till bästa avhandling och examensarbete i kemi.

E-publicering av avhandlingen finns på:

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-37161

För mer information, kontakta gärna:

Erik Chorell, Washington University School of Medicin in St. Louis Telefon: 001-314-498-2514
E-post: chorell@borcim.wustl.edu

Fredrik Almqvist, kemiska institutionen Telefon: 090-786 69 25
E-post: fredrik.almqvist@chem.umu.se

Redaktör: Ingrid Söderbergh