"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-12-14

Umeåkemister undersöker markens funktion och värde

NYHET Markföroreringar från industrier är ett stort miljöproblem. Tack vare anslag på totalt 8,5 miljoner kronor ska kemister vid Umeå universitet ta reda på hur markens biogeokemiska egenskaper kan värderas då den ska saneras.

Forskarna kommer att utveckla kriterier för att värdera markens funktion ur ekonomiska, samhällskulturella och miljömässiga synvinklar.
– Det kostar oerhört mycket pengar för markägare och samhället i stort att hantera förorenade områden. För att hushålla med samhällets resurser bör vi välja den sanering som bäst uppfyller väl definierade och vedertagna kriterier, säger Magnus Bergknut, postdoktor vid Kemiska institutionen och initiativtagare till de två projekten.

Magnus Bergknut har tillsammans med sin kollega Mats Tysklind, professor i miljökemi vid Umeå universitet, forskare vid Chalmers tekniska högskola och Naturvårdsverket i Österrike, tilldelats forskningsanslag för två projekt inom området. Finansiärer är det EU-baserade forskningsprogrammet Snowman och det svenska forskningsrådet Formas. Projekten kommer att drivas i den forskningsmiljö som utvecklats inom Marksaneringscentrum Norr (MCN) vid Umeå universitet.

För mer information, kontakta gärna:

Magnus Bergknut Tel: 090-786 51 82
E-post: magnus.bergknut@chem.umu.se

Redaktör: Karin Wikman