"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2004-11-24

Umeåkonferens om stress och muskelbesvär

NYHET Stress och besvär från rörelseorganen står i centrum för Muskelfond Norrs utbildningsdag fredag den 26 november. Det handlar bland annat om stressmekanismer, utbrändhet, beteendemedicin och Qi Gong vid stress samt datorarbete.

Muskelfond Norr bildades 1989 och har sedan dess årligen arrangerat utbildningsdagar samt delat ut stipendier till forskning med anknytning till Umeå universitet. Syftet är att sprida kunskap och stimulera forskning kring rörelseorganen och belastningsrelaterade sjukdomar och besvär. Till årets utbildningsdag i Vårdvetarhuset är ca 80 deltagare anmälda. Medverkande är bl.a. professor Ulf Lundberg, Stockholms universitet.

Programmet i sin helhet (pdf) finns på www.umu.se/medfak/aktuellt/sem_konf/Muskelfond_Norr_2004.pdf

Fonden firar 15 år och kommer därför att dela ut extra många och större stipendier den här gången: tre på 25 000 kr för fortsatta studier (post-doc) och sex på 10 000 kr som stöd för forskningsprojekt med avsikt att bli doktorand (pre-doc) eller för att presentera resultat vid vetenskapliga konferenser o.d.

Kontaktpersoner:

Professor Gunnevi Sundelin, ordförande i fonden, enheten för sjukgymnastik, tel. 090-786 98 86, e-post: gunnevi.sundelin@physiother.umu.se

Docent Fatima Pedrosa Domellöf, sekreterare i fonden, enheten för anatomi, tel. 090-786 65 51, e-post: Fatima.Pedrosa-Domellof@anatomy.umu.se

Redaktör: Hans Fällman