"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2007-05-11

Umeålärare får Kemistsamfundets pedagogiska pris

NYHET Gull-Britt Trogen, kemiska institutionen vid Umeå universitet, har tilldelats Kemistsamfundets pedagogiska pris. Hon får priset bl.a. för sin förmåga att göra studenter fascinerade av kemi. I priset ingår en prissumma på 10 000 kronor.

Gull-Britt är uppvuxen utanför Aneby i Småland. Efter kemistudier i Uppsala kom hon 1966 till Umeå och började arbeta på Östra gymnasiet. Sedan har hon arbetat som gymnasielärare i kemi på ett flertal olika skolor i Umeå. 1989 fick Gull-Britt tjänst på Umeå universitet och fredagen den 12 mars 1999 disputerade hon med en avhandling som beskriver skillnader i giftighet mellan blå-gröna alger.

I dag arbetar hon som studierektor för den kemiska institutionen och ansvarar främst för grundutbildningen på receptarieprogrammet och inom lärarutbildningen. Denna termin är tyvärr Gull-Britts sista på universitetet eftersom hon går i pension till sommaren. Som lärare är Gull-Britt oerhört uppskattad, hon har tid för alla och förmåga att entusiasmera, både kollegor och studenter. I sitt arbete som studierektor har hon lärt sig att hantera stressiga situationer och hon löser det mesta. Hon fungerar också som ett stöd för de yngre kollegor hon jobbar tillsammans med.

Gull-Britt är både en teoretiker och en praktiker, både en talare och lyssnare, ställer krav både på sig själv och andra. Hon har visioner som hon inte tvekar att omsätta i handling. Gull-Britt är strukturerad och välplanerad och kan anpassa sin undervisning efter studenternas kunskapsnivå och önskemål. I sitt möte med studenter är hon engagerad, aktiv och kreativ, eller som en student skrev i en kursutvärdering: ”Lätt att ha att göra med, fixar och ställer upp för oss i ur och skur.” Gull-Britts kemikunskaper kommer väl till pass även på fritiden när hon och hennes man deltar i Munskänkarnas vinprovningar.

För ytterligare information, kontakta: Gull-Britt Trogen, kemiska instituionen Telefon: 090-786 69 36

E-post: gull-britt.trogen@chem.umu.se

Redaktör: Karin Wikman