"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-10-09

Umeåmetod för strålbehandling av hjärnan effektiv

NYHET Den särskilda form av strålbehandling som bland annat används i Umeå är minst lika effektiv som konkurrerande metoder vid behandling av dottersvulster och kärlmissbildningar i härnan. Det visar den avhandling som Peter Lindvall försvarar vid Umeå universitet 13 oktober.

Strålbehandling har sedan en längre tid varit ett alternativ vid behandling av kärlmissbildningar samt dottersvulster (metastaser) av tumörer i hjärnan. Flera olika metoder för strålbehandling har utvecklats.

Vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå har en form använts sedan mitten av 1980-talet. Denna behandling, s. k. stereotaktisk hypofraktionerad radioterapi, är unik så tillvida att strålningen endast levereras till det område i hjärnan där förändringen finns, samt att behandlingen vanligtvis delas upp i 5 dostillfällen. Metoden kan vara mer lämpad än andra för att behandla större förändringar utan att risken för komplikationer ökar.

Peter Lindvall utvärderar i sin avhandling behandlingsresultat för kärlmissbildningar i hjärnan samt metastaser. Han har även studerat med vilken precision rätt stråldos levereras till de områden som behandlas.

Resultaten vid behandling av kärlmissbildningar visar att 83 % av dessa försvinner efter mer än 2 års uppföljning. Detta resultat är jämförbart med en annan vanlig metod för strålbehandling, s. k. gammakniv, även om storleken på de kärlmissbildningar som behandlats i Umeå är större än vad som vanligtvis rapporterats. Resultaten för en grupp patienter med kärlmissbildningar som behandlats med s. k. embolisering (klistring av kärl i missbildningen) samt hypofraktionerad strålbehandling har även utvärderats och funnits vara likvärdiga med gammakniv.

En ny metod har föreslagits för att med hjälp av bildanalys av kärlröntgenbilder bedöma kärlreduktion i missbildningen. Vid jämförelse av två grupper av patienter med hjärnmetastaser hade den grupp som behandlats med enbart stereotaktisk hypofraktionerad radioterapi resultat som var jämförbara med den grupp som även behandlats med ett tillägg av s. k. helhjärnsbestrålning vad gäller kontroll av tumörer och överlevnad.

Risken för uppkomst av nya hjärnmetastaser var dock större efter behandling med enbart stereotaktisk hypofraktionerad radioterapi. Vid hypofraktionerad radioterapi måste man använda en speciell utrustning som fästs på patientens huvud vid varje behandlingstillfälle för att kunna begränsa strålningen till rätt område, en s k stereotaktisk ram. Med hjälp av röntgenbilder har noggrannheten vid användning av denna utrustning samt positionering av patienten vid flera tillfällen utvärderats och funnits vara hög.

Experimentellt har även distributionen av levererad stråldos hos olika mål i hjärnan uppmätts i en s k fantom och jämförts med en beräknad dosplan. Denna undersökning visar att man korrekt kan beräkna levererad stråldos i slumpmässigt formade mål i hjärnan.

Peter Lindvall är specialistläkare i neurokirurgi vid Norrlands universitetssjukhus. Han nås på e-post peter_lindvall_nkk@hotmail.com eller mobiltelefon 070-207 41 39. Fredagen den 13 oktober försvarar Peter Lindvall, Institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskap samt Institutionen för strålningsvetenskaper, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Hypofractionated conformal stereotactic radiotherapy in the treatment of AVMs and cerebral metastases.

Disputationen äger rum kl 9.00 i sal B, plan 9, Tandläkarhögskolan. Fakultetsopponent är Docent Hans Bolander, Institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet.

Redaktör: Bertil Born