"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-05-27

Umeåprofessor blir ledamot i ny akademi

NYHET Sverige har idag fått en ny vetenskaplig akademi – Sveriges unga akademi. Idéhistorikern Christer Nordlund, Umeå universitet, har utsetts till ledamot i akademin, som samlar ett urval av Sveriges bästa unga forskare.

– Det här har varit en historisk och fantastiskt fin dag med en högtidlig ceremoni. Jag är glad och stolt över att ha blivit utvald till denna eminenta skara, säger Christer Nordlund, som också blivit invald i Sveriges unga akademis styrelse.

Bakom initiativet står Kungl. Vetenskapsakademien, KVA, som genom att samla ett urval av unga forskare med högsta vetenskaplig excellens vill skapa mer dynamik i svensk forskning. Akademien inbjöd framstående yngre forskare att lämna in ansökningar. Totalt inkom ansökningar från 86 forskare, varav 35 gick vidare till intervju. Av dessa har nu 22 ledamöter valts ut. Akademin kommer successivt utökas till maximalt 40 medlemmar.

Christer Nordlund berättar att den nya akademin kommer att arbeta tvärvetenskapligt över ämnesgränserna och att den ska fungera som ett forskningspolitiskt forum. Akademin har redan har kommit igång med sitt arbete. Ett exempel är de synpunkter som lämnats in på EU’s kommande forskningsprogram. (Finns att läsa under ”Sweden” på EU-sidan: http://ec.europa.eu/research/csfri/index_en.cfm?pg=responses)

En av flera internationella förebilder för akademin finns i Tyskland, där ”die Junge Akademie” spelar en aktiv roll i forskningspolitiken. Till exempel har man framgångsrikt påverkat anställningsvillkoren för unga professorer.

Christer Nordlund är professor i idéhistoria vid institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet, Torgny Segerstedt Pro Futura Scientia Fellow vid Kollegiet för avancerade studier i Uppsala och innehavare av ett Umeå universitets karriärbidrag. För närvarande är han gästforskare vid Max Planck Institute for the History of Science i Berlin. Vid Umeå universitet arbetar han inom det flervetenskapliga området vetenskaps-, teknik- och miljöstudier (VTM-studier), som stöds av såväl Umeå universitet som flera externa finansiärer.

Läs mer på KVA:s hemsida:

http://www.kva.se/sv/pressrum/Pressmeddelanden-2011/Ny-akademi-for-Sveriges-unga-forskare

För ytterligare information, kontakta gärna:

Christer Nordlund, professor i idéhistoria
E-post: christer.nordlund@idehist.umu.se
Mobil: 070-741 27 40

Redaktör: Karin Wikman