"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-08-16

Umeåprofessor får erkännande för nytt forskningsområde

NYHET Forskare har i många år studerat proteiners egenskaper i provrör med utspädd vattenlösning. Umeåprofessorn Pernilla Wittung-Stafshede och Margaret Cheung, University of Houston, vill däremot undersöka proteiner i en miljö som liknar våra cellers. Deras forskningsområde har nu blivit erkänt av ett internationellt vetenskapssamfund.

Det är det internationella biofysikaliska samfundet, med över 9000 medlemmar, som efter en ansökan från de två forskarna utsett området till sin elfte undergrupp från och med 2011. Undergruppen kallas ”Biopolymer Biophysics In Vivo” och inkluderar all forskning som berör hur biomolekyler, såsom proteiner och DNA, beter sig i deras naturliga miljö. Intresset från forskarvärlden är stort. Vid samfundets årsmöte i San Fransisco i februari arrangerade de två forskarna på eget initiativ en seminariesession som blev en succé – föreläsningssalen fylldes till bristningsgränsen.

Pernilla Wittung-Stafshede poängterar att det är stor skillnad att studera biomolekyler i en celliknande miljö mot i en utspädd bufferlösning. – En cell är inte en ”påse vatten” utan den är tjock som en gelé och den totala mängden stora molekyler i en cell kan motsvara upp till 40 procent av den totala volymen. Det gör att proteinerna får mindre utrymme att vecka sig och fungera i. Det är viktigt att undersöka hur denna trängsel påverkar proteiners egenskaper: veckning, form, dynamik och funktion.
Att förstå vad som gör att proteiner veckas rätt och varför det ibland går fel, och hur detta sker i proteinernas naturliga miljö – cellen, är grundläggande för vår förståelse av livet. Dessutom är det viktigt ur medicinsk synvinkel. Till exempel kan sjukdomar som Alzheimer, Parkinsons, Skelleftesjukan men även vissa cancerformer uppstå för att proteiner i cellerna börjar vecka sig på ett felaktigt sätt och klumpar ihop sig med varann.

På uppdrag av Kungl. Vetenskapsakademiens Nationalkommitte för Molekylära Biovetenskaper anordnar Pernilla Wittung-Stafshede denna månad ett endags symposium i Stockholm med fokus på just detta forskningsområde (Protein Biophysics in the Cell). På talarlistan återfinns kollegan Margaret Cheung som dagen därpå även besöker och håller ett föredrag vid Umeå universitet.

Vid det biofysikaliska samfundets årsmöten får samfundets undergrupper en dag till att arrangera egna symposier. Wittung-Stafshede och Cheung har redan rekryterat åtta mycket entusiastiska topptalare till deras premiärsymposium den 5 mars 2011: Chris Dobson, Allen Minton, Martin Gruebele, Dave Thirumalai, Silvia Cavagnero, Phil Selenko, Adrian Elc och Taekjip Ha.

Torsdagen den 26 augusti kl 09.30 - 17.00

Symposium: Protein Biophysics in the CellPlats: Beijersalen, Kungl. Vetenskapsakademien, Stockholm
http://www.kva.se/en/Events-List/Event/?eventId=232

Fredagen den 27 augusti, kl 15-16.30

Föreläsning av Margaret CheungTitel: Protein structure, stability, and folding in the cell - in silico approachesPlats: Lilla hörsalen KB3A9, KBC-huset, Umeå universitet
http://www.phys.uh.edu/~mscheung/

För ytterligare information, kontakta gärna:

Pernilla Wittung-Stafshede
E-post: pernilla.wittung@chem.umu.seTel: 090-786 53 47
Mobil: 0730-34 51 41

Pressbild av Pernilla Wittung-Stafshede

Redaktör: Karin Wikman