"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-06-22

Umeåprofessor får nordiskt pris för forskning inom allmänmedicin

NYHET Katarina Hamberg, professor vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, får årets Magda och Svend Age Frederichs nordiska pris för hennes insatser inom allmänmedicinsk forskning och ämnesutveckling.

Katarina Hamberg
Foto: Mattias Pettersson

I motiveringen skriver den vetenskapliga kommittén bakom Friederichs nordiska pris att Katarina Hamberg haft stor betydelse för utvecklingen inom allmänmedicinen i Sverige och Norden genom sitt fokus på bemötande, genusfrågor, jämlikhet och rättvisa i sjukvård och läkarutbildning.

Katarina Hambergs vetenskapliga bidrag har enligt kommittén fått stor betydelse i allt från enskilda konsultationer till undervisning och beslutsfattande. Särskilt poängterar kommittén hur Katarina Hambergs forskning ökat kunskaperna om genus inom allmänmedicin och generellt i medicinsk vetenskap, samt hur hon målmedvetet arbetat för att implementera genusperspektiv inom läkarutbildningen. På 1990-talet var hon en av pionjärerna inom kvalitativ forskning i allmänmedicin. Hon har haft en viktig roll även internationellt för att höja den vetenskapliga standarden inom denna metodologi.

Katarina Hamberg var under många år chef för Enheten för professionell utveckling vid Medicinska fakulteten, Umeå universitet. Hon var ordförande i den genuskommitté som arbetade för att förankra genusperspektiv i undervisning och forskning vid Umeå universitet. Hon har också varit ledamot i Vetenskapsrådets expertgrupp för genus samt adjungerad professor vid Tromsö universitet. 2014 fick hon Görel Bohlins pris för framstående genusforskning.

Frederichs nordiska pris delas ut vartannat år sedan 1989 och katarina Hamberg är den tredje svenska forskaren som får priset. I år delades priset ut vid den nordiska kongressen i allmänmedicin i Reykjavik. Prissumman var 100 000 danska kronor.

Redaktör: Daniel Harju