"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-10-31

Umeåprofessor i Lancet ser möjligheter mot malaria

NYHET Det kan just nu finnas en unik chans att kontrollera malarians spridning i framför allt Afrika, skriver professor Peter Byass, epidemiolog vid Umeå Centre for Global Health Research, Umeå universitet, i medicintidskriften The Lancet.

Som inbjuden kommentator till två studier av malariaspridning i Gambia resp. Kenya som också publiceras i veckans nummer av den ansedda tidskriften skriver Byass att det just nu kan finnas en historisk möjlighet att kontrollera malariaspridningen, men att det bara kan genomföras genom en globalt samordnad insats av hälsoinformation, vårdinsatser och åtgärder mot smittan. De forskare som studerar malaria har ett ansvar i att ge underlag för insatsprogram som systematiskt utnyttjar tillgängliga kunskaper.

En av de viktigaste faktorerna när smittkopporna med framgång kunde utrotas, skriver Byass, var att att de gällande riktlinjerna i världshälsoorganisationen WHO:s ”Smallpox Eradication Programme” ständigt reviderades i ljuset av en snabbt sjunkande förekomst av sjukdomen. På samma sätt kan malarian på 2000-talet bara hanteras med en varierande och flexibel strategi inom WHO:s ”Roll Back Malaria Partnership’s Global Malaria Action Plan”.

"Faktum är", konstaterar Peter Byass, "att det fortfarande är svårt att uttala sig i frågan om malarian faktiskt ökar, står stilla eller minskar i omfattning".
En majoritet av ca 80 forskningsrapporter i ämnet från de senaste tio åren ger visst stöd för uppfattningen att sjukdomen är på tillbakagång, men osäkerheten är stor. Rapporterna täcker bara 27 av de 107 länder där sjukdomen förekommer. Dessutom finns risk för sneda urval av forskningsområden och av vad som publiceras:

"Det är lättare för positiva resultat att nå ut. Vi kan alltså inte utan vidare", skriver han, "dra slutsatsen att de positiva förändringarna som redovisas i de båda kommenterade rapporterna gäller för de 6 500 km tvärsöver den afrikanska kontinenten som skiljer de studerade platserna åt, än mindre för Afrika i allmänhet".

Peter Byass är professor i global hälsa vid Umeå Centre for Global Health Research, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, enheten för epidemiologi och folkhälsovetenskap, Umeå universitet.Han kan nås på tel. +44 77 11077808, +46 73 8083671
eller e-post peter.byass@epiph.umu.se

Redaktör: Hans Fällman