"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-09-16

Umeåprofessor i ledningen för internationell studie: Sänkta blodfetter fördröjer inte klaffsjuk...

NYHET En kraftig blodfettssänkning kan inte fördröja förträngning av aortaklaffen i hjärtat, men är ändå viktig för att förhindra sjukdomar som har samband med åderförkalkning. Det visar en stor internationell studie där bl.a. flera Norrlandssjukhus medverkat.

Resultaten publiceras i tidskriften New England Journal of Medicine. En av huvudförfattarna är Kurt Boman, professor vid Inst. för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet, och kliniskt verksam vid Skellefeå lasarett. Studien är den ojämförligt största hittills på aortastenos (förträngning i aortaklaffen), där behandling med läkemedel testats på sammanlagt 1 873 patienter som var och en följts under minst fyra år. Eftersom den är så omfattande kommer den att få stort inflytande på kommande studier av denna sjukdom.

Hypotesen var att en kraftig sänkning av blodfetterna (lipiderna) skulle kunna fördröja förträngningen i aortaklaffen och därmed skapa möjlighet att undvika operation hos vissa patienter, vilket skulle vara en revolutionerande behandlingsprincip. Hittills har kirurgi i praktiken varit den enda möjligheten. Hypotesen baserades på ett antal mindre studier.

I den stora internationella studien fann forskarna ingen säkerställd effekt på den totala överlevnaden hos patienterna trots kraftig sänkning, med ca 61 %, av det onda kolesterolet med hjälp av två läkemedel (simvastatin och ezetrol). Däremot noterades en tydlig effekt på åderförkalkningsrelaterade sjukdomar och en signifikant sänkning av behovet av bypass-kirurgi vid aortastenos.

En oväntad upptäckt var fler cancerfall i behandlingsgruppen jämfört med kontrollpersonerna. Detta föranledde en granskning av samtliga pågående studier med den här kombinationen av läkemedel. I denna meta-analys kunde dock inte någon ökad förekomst av cancer återfinnas hos de behandlade. Denna studie publiceras samtidigt i samma tidskrift. Studierna kommenteras också i s.k. editorials.

Kurt Boman är den ende av huvudförfattarna från Umeå universitet och han deltar tillsammans med Ronnie Willenheimer, Malmö, i ledningen för den internationella studien som omfattar Sverige, Norge, Finland, Danmark, England, Irland och Tyskland. Flera sjukhus i norra Sverige har deltagit, bland dem Norrlands universitetssjukhus i Umeå samt sjukhusen i Skellefteå, Sunderbyn och Sundsvall.

För mer information, kontakta professor Kurt Boman, tel. 0910-771 000, e-post: kurt.boman@medicin.umu.se

AB Rossebø, TR Pedersen, K Boman, P Brudi, JB Chambers, K Egstrup, E Gerdts, C Gohlke-Bärwolf, I Holme, YA Kesäniemi, W Malbecq, CA Nienaber, S Ray, T Skjærpe, K Wachtell, Ronnie Willenheimer: ”Intensive Lipid Lowering with Simvastatin and Ezetimibe in Aortic Stenosis

Publicerad på www.nejm.org (10.1056/NEJMoa0804602)

Redaktör: Hans Fällman