"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-01-18

Umeåprofessor ledamot i den nya Kommittén för forskningens infrastruktur

NYHET Vetenskapsrådets styrelse har vid sitt senaste möte utsett professor Anders Brändström, Demografiska databasen, Umeå universitet, till ledamot i den nya Kommittén för forskningens infrastruktur - KFI.

– Det känns väldigt roligt och viktigt att få var med. Forskningens infrastruktur är en hjärtefråga för oss på Demografiska databasen, DDB. Vi är själva en stor statlig infrastruktursatsning med ett uppdrag som regleras genom en förordning. Vi ser gärna att infrastrukturfrågorna ses över och samordnas, säger Anders Brändström.

KFI, som är en nyinrättad kommitté, ska främja och stödja uppbyggnad och utnyttjande av infrastruktur för svensk forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom Vetenskapsrådets, VR:s, ämnesområden. Kommittén ska även utvärdera behov och användning av infrastruktur för forskning, samt fördela medel till infrastrukturer. – Infrastruktur inom forskning handlar bland annat om nationella eller internationella databaser, biobanker och laboratorier, förklarar Anders Brändström.

Ett viktigt uppdrag för kommittén blir också att upprätta en långsiktig rullande strategisk planering avseende bland annat stöd till utveckling, uppbyggnad och drift av olika former av infrastrukturer.

Kommittén består av elva ledamöter, varav sju är forskare. Ordförande i KFI är Madelene Sandström, generaldirektör för FOI.

Genom att skapa ett samlat ansvar för ärenden avseende forskningsinfrastrukturer kan en bättre planering med större långsiktighet och en samlad internationell överblick byggas upp. Sammantaget bör detta leda till ett bättre resursutnyttjande och därmed fler möjligheter för svenska forskare att bedriva forskning av högsta kvalité.

Exemplen spänner över alla forskningsfält, till exempel mikrofabrikationslaboratorier, datorinfrastruktur och nätresurser, biobanker, longitudinella databaser samt dyrbar utrustning, inklusive sammanhållna satsningar som teknikplattformar inom t.ex. funktionsgenomik och nanovetenskap, såväl som internationella anläggningar som CERN, ESO eller ESRF med flera.

Kontaktperson:

Anders Brändström, professor, Demografiska databasenTel: 090 786 60 63Mobil: 070-577 15 36
E-post: anders.brandstrom@ddb.umu.se

Redaktör: Carina Dahlberg