"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-02-11

Umeåprofessor ny ledamot i Kungl. Vetenskapsakademin

NYHET Stefan Jansson, professor i växters cell- och molekylärbiologi vid Umeå universitet, har blivit invald som ledamot i klassen för biologiska vetenskaper vid Kungl. Vetenskapsakademien, KVA.

– Det är oerhört hedrande, förhoppningsvis lite mer än bara ännu ett tecken på att man uppnått mogen ålder!, säger han.

Bildtext: Professor Stefan Jansson, som även spelar keyboard och gitarr med mera  i ett coverband, sittandes framför just den asp som fått hela sin arvsmassa kartlagd.

Stefan Jansson är professor vid institutionen för fysiologisk botanik Umeå Plant Science Centre. Umeå universitet och hans vetenskapliga karriär är uppbyggd kring grundforskning om växters fotosyntes.

Att bli invald som ledamot av akademien är ett exklusivt erkännande för sina insatser. Det kan gälla framstående forskning inom matematik, naturvetenskap, teknik, samhällsvetenskaper eller humaniora, men också andra stora insatser till stöd för vetenskaperna. Akademins målsättning är ”Att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället".

– Det är alltså även min uppgift. Jämfört med många andra forskare lägger jag mer tid på forskningskommunikation, det är nog något jag kan göra även i rollen som akademiledamot. Jag tror och hoppas även att mitt intresse för forskningens bidrag till ett hållbart utnyttjande av naturresurserna skall komma till användning, säger Stefan Jansson.

Han har tidigare bidragit till akademins kommunikationsarbete som medlem av dess Nationalkommitté för biologi.

Ytterligare ledamöter som valdes i akademien den 15 januari 2014: Jan Nedergaard, Stockholms universitet, Jennifer Alice Clack, University of Cambridge, Christopher Juhlin, Uppsala universitet, Daniel Conley, Lunds universitet och Astrid Söderbergh Widding, Stockholms universitet.

Om Stefan Janssons forskning:

Stefan Jansson disputerade på studier av fotosyntesprotein och har därefter fortsatt att forska inom området växters fotosyntes. Under många år har Janssons forskning om hur växters ljusinfångande regleras varit världsledande. Han har även kunnat visa hur Arabidopsis, ett modellsystem över växters molekylärbiologi, kan användas för att studera fotosyntesen med hjälp av modern molekylärgenetik.

Sedan drygt tio år tillbaka har Jansson studerat träds genetik med släktet Populus, poppel och asp som första val, och han har drivit mycket av det utvecklingsarbete som gjort Umeå Plant Science Center världsledande inom detta område.

Ett av hans senaste forskningsprojekt var att kartlägga granens gener. Dessa nya kunskaper kan bland annat användas till att förädla granen till ett härdigare träd med högre resistens mot skadedjur, vilket kan få stor betydelse för svensk ekonomi då det årligen planteras över 200 miljoner granplantor i Sverige.

Om Kungl. Vetenskapsakademin:

Kungl. Vetenskapsakademien är en oberoende organisation, vars uppgift är att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället. Akademien främjar vetenskap av högsta kvalitet genom att stimulera till utveckling och förnyelse av svensk forskning, stärker vetenskapens ställning i samhället genom att uppmärksamma viktiga samhällsfrågor, granska dem ur ett vetenskapligt perspektiv och kommunicera resultatet samt medverkar i samarbetet kring globala frågor, med syfte att vara en internationell, vetenskaplig aktör för hållbar utveckling. Årligen utdelar akademien Nobelprisen i fysik och kemi, Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne, Crafoordpriset samt ett antal andra stora priser.
http://www.kva.se/sv/

För mer information, kontakta gärna:

Stefan Jansson, institutionen för fysiologisk botanikTelefon: 070-677 23 31
E-post: stefan.jansson@umu.se
Foto: Mattias Pettersson. Bildtext: Professor Stefan Jansson, som även spelar keyboard och gitarr med mera  i ett coverband, sittandes framför just den asp som fått hela sin arvsmassa kartlagd.

 

Redaktör: Ingrid Söderbergh