"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-12-19

Umeåprofessor ny ledamot i Vetenskapsakademien

NYHET Ingemar Renberg, professor vid institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap vid Umeå universitet, har blivit invald som ny ledamot i Kungl. Vetenskapsakademien.

Akademiens ledamöter är indelade i tio klasser och Ingemar Renberg ingår i klassen geovetenskaper. Ledamöterna diskuterar bl.a. vetenskap eller redogör för framsteg inom forskningen – inte minst i samband med det omfattande arbetet att utse mottagare av pris, belöningar eller anslag.

 Att bli invald som ledamot är ett exklusivt erkännande för framgångsrik forskning.

Ingemar Renberg forskar om hur sjösediment kan användas för att ta reda på hur och varför miljön förändras, särskilt undersöks människans roll i sammanhanget. Innehållet i sjösedimenten kan berätta om hur tillståndet var i sjöarna och i det omgivande landskapet för flera tusen år sedan och hur miljön förändrats fram till idag. Den historiska kunskapen är viktig för att förstå dagens miljösituation och bedöma vad som kommer att hända framöver. Enligt en internationell utvärdering av svensk forskning tillhör Ingemar Renberg världstoppen inom sitt forskningsområde. I höstas tilldelades han drygt 1,8 miljoner kronor av Vetenskapsrådet för sin forskning.

Ingemar Renberg ingår i Umeå universitets starka forskningsområde Ekosystem i förändring, se www.umu.se/umu/forskning/forskningsomraden

För ytterligare information, kontakta:

Ingemar Renberg, professor vid institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap Telefon: 090-786 60 29
E-post: Ingemar.Renberg@emg.umu.se

Redaktör: Karin Wikman