"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-01-31

Umeåprofessor ny ledamot i Vetenskapsakademien

NYHET Lennart Persson, professor i akvatisk ekologi vid Umeå universitet, har blivit invald som ny ledamot i Kungl. Vetenskapsakademien.

Akademiens ledamöter är indelade i tio klasser och Lennart Persson ingår i klassen biologiska vetenskaper. Att bli invald som ledamot är ett exklusivt erkännande för framgångsrik forskning.

– Jag ser fram emot arbetet som ledamot framför allt kring hur svensk forskning ska kunna vidmakthålla och vidareutveckla sin internationella ställning, säger Lennart Persson.

Ledamöterna diskuterar bl.a. vetenskap eller redogör för framsteg inom forskningen – inte minst i samband med det omfattande arbetet att utse mottagare av pris, belöningar eller anslag.

Lennart Persson undersöker i sin forskning den stora variation i storlek som finns inom en och samma art. Rovfiskar kan t.ex. öka 100 gånger i längd under sin livstid. Forskargruppen har bl.a. visat att storleksvariation kan göra arter känsliga för katastrofala kollapser, något som bl a har observerats hos flera torskpopulationer. I höstas tilldelades Lennart Persson 25 miljoner kronor under fem år av forskningsrådet Formas utlysning av starka forskningsmiljöer. Lennart Persson tillhör också gruppen av de mest citerade svenska forskarna enligt ISI Web of Knowledge.

För ytterligare information, kontakta: Lennart Persson, professor vid institutionen för ekologi, miljö och geovetenskapTelefon: 090-786 63 16, 070-659 73 92
E-post: lennart.persson@emg.umu.se

Redaktör: Karin Wikman