"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-03-20

Umeåprofessor ordförande för programkommitée vid världskongress

NYHET Den vetenskapliga världskongressen för fysioterapeuter - World Confederation for physical therapy - arrangeras vartannat år. 2019 hålls WCPT i maj, i Genève. Ordförande för programkommittén är Charlotte Häger, professor vid Umeå universitet.

Som ett led i det internationella arbetet för att utveckla professionen och bl.a. stärka evidensen bakom olika insatser och behandlingar anordnar WCPT en vetenskaplig världskongress på olika ställen runt om i världen. I år är turen kommen till Europa och Genève, den 10-13 maj.

Vid WCPT samlas omkring 5000 fysioterapeuter för att för att presentera och ta del av senaste forskningen, lyssna på paneldebatter och, inte minst, träffa kollegor från hela världen för att dela varandras kunskaper och erfarenheter samt att skapa nya nätverk.

I Genève kommer det också att ges möjlighet att göra studiebesök i olika kliniska miljöer, med exempelvis fokus på fysiskt träning vid cancertillstånd - ett hett tema för närvarande - gånganalys i laboratoriemiljö, alternativt idrottsskadekliniker och mycket mer.

- Vi har dukat upp ett riktigt smörgåsbord med en stor bredd på utbudet, även på andra språk än engelska för ökad medverkan och från samtliga världsdelar. Med det här programmet har vi något att erbjuda alla oavsett vilket verksamhetsfält man arbetar inom och forskningen som presenteras håller hög klass och har valts ut i hård konkurrens om utrymmet, säger Charlotte Häger, Samhällsmedicin och rehabilitering.

- Vid WCPT-kongressen har fysioterapeuter en fantastisk möjlighet att träffas och fördjupa och utveckla yrkesrollen och att tillsammans diskutera hur man bäst ska möta de utmaningar som dagens hälso- och sjukvård står inför, som välfärdssjukdomar - inte minst förvärrade av stillasittande - belastningsskador, migrationsfrågor i relation till hälsa och välbefinnande, problematik vad gäller åldrandets sjukdomar men också allt vi kan åstadkomma med utvecklandet av ny teknik, bättre möjligheter till prevention att lindra och förhindra eller lindra t.ex. olika skade- eller sjukdomstillstånd.

- I de flesta länder i världen kan man söka hjälp direkt hos en utbildad fysioterapeut utan att gå omvägen via remisser. Fysioterapeuter kommer också med ny lagstiftning i Sverige att få ökat ansvar som förstahandsinstans vid bedömning och omhändertagande som ska ske snabbare än tidigare och därmed förhindra att exempelvis smärttillstånd förvärras i onödan.