"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-01-31

Umeåprofessor ordförande i VR:s kommitté för genusforskning

NYHET Professor Britta Lundgren har utsetts till ordförande i Vetenskapsrådets kommitté för genusforskning.– Jag ser fram emot att arbeta för att den expertis som genuskommittén och genusforskningen besitter ska tas tillvara på ett effektivare sätt.

Från och med den 1 januari är Britta Lundgren ordförande i Vetenskapsrådets kommitté för genusforskning. Den tvärvetenskapligt sammansatta kommittén har till uppgift att främja och stödja genusforskning och verka för att genusperspektiv får genomslag i forskningen. Den biträder vetenskapsrådets styrelse och ämnesråden med genusvetenskaplig kompetens.
– Främst handlar det om bedömningarna av genusrelevans och genuskompetens i ansökningarna om forskningsmedel, säger Britta Lundgren som är professor i etnologi vid Institutionen för kultur och medier och föreståndare vid Genusforskarskolan.

Genusvetenskap undersöker de sociala och kulturella innebörderna i och betydelserna av kön. Begreppet genus hänför sig till föreställningarna om kvinnligt och manligt i olika kulturella, sociala och historiska sammanhang, alltså hur könen tilldelas olika egenskaper, beteenden, sysselsättningar, rättigheter, möjligheter etc. Begreppet innebär också ett fokus på relationer mellan könen. Genusvetenskap är i dag ett mångdimensionellt kunskapsområde, som innefattar kvinnoforskning, mansforskning, forskning om genus och etnicitet/klass, homo- och queer-studier.

Läs mer om Britta Lundgren: www.kultmed.umu.se/om-institutionen/personal/britta-lundgren

Om Genusforskarskolan: www.ucgs.umu.se

Om Vetenskapsrådet: www.vr.se

För ytterligare information eller intervju, kontakta gärna

Britta LundgrenTel 090-786 62 43
E-post britta.lundgren@kultmed.umu.se

Redaktör: Helena Vejbrink