"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-10-21

Umeåprofessor på USA-seminarium diskuterar riktlinjer för prevention

NYHET Socialstyrelsen publicerar i höst slutversionen av sina nationella riktlinjer för metoder att förebygga sjukdom. Prioriteringsarbetet har letts av Umeåprofessorn Lars Weinehall, som den 25 oktober presenterar det vid ett svensk-amerikanskt seminarium i Washington.

I både USA och Sverige växer intresset för området förebyggande insatser. Vinsterna för samhället och individen av hälsosammare levnadsvanor är uppenbara. Hälso- och sjukvårdens roll och ansvar för att ge stöd till patienter att förändra sina livsmönster är delvis kontroversiella, även om den svenska lagstiftningen klargör att sjukvården har ett ansvar också för förebyggande insatser.

I Sverige kommer Socialstyrelsen i december att publicera den slutliga versionen av sina evidensbaserade ”Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder”. I USA presenterade nyligen det federala organet National Prevention Council en liknande nationell strategi.

Vid seminariet tisdag den 25 oktober på House of Sweden i Washington, DC, kommer både de svenska och amerikanska initiativen att presenteras. Deltagarna diskuterar sedan skillnader och gemensamma utmaningar i de båda länderna. Vad kan man lära av varandra?

Från Sverige deltar bl.a. Prins Daniel, socialminister Göran Hägglund, Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm och professor Lars Weinehall, Umeå universitet. Från amerikansk sida deltar bl.a. biträdande hälsoministern Howard Koh, samt professor Virginia Moyer, U.S. Preventive Services Task Force. Lars Weinehall har lett prioriteringsarbetet i de nya svenska riktlinjerna medan Virginia Moyer ansvarar för den amerikanska nationella strategin.

För fler frågor,kontakta gärna

professor Lars Weinehall,Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin,enheten för epidemiologi och global Hälsa,Umeå universitet,Mobil 070-5644652
e-post lars.weinehall@epiph.umu.se

Läs mer om Socialstyrelsens nationella riktlinjer på
hemsida Läs mer om National Prevention Council på
hemsida