Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 12 sep, 2017

Umeåprofessor ska leda vetenskapligt råd för institut med fokus på global hälsa

NYHET Kungliga Vetenskapsakademin har utsett Stig Wall, professor emeritus i epidemiologi vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, att som ordförande leda det internationella vetenskapliga rådet för nystartade Swedish Institute for Global Health Transformation (SIGHT).

Institutets mål är att främja tvärvetenskapliga forskningssamarbeten i Sverige och internationellt och därmed erbjuda policyunderlag till stöd för en transformativ utveckling inom global hälsa.

– Trots att blickarna i allt fler länder tycks vända sig inåt präglas världen fortfarande av stora gemensamma utmaningar som kräver både fokus och mod för att kunna tacklas framgångsrikt, säger Stig Wall.
– Ur ett globalt hälsoperspektiv blir det allt svårare att skilja på lokala och internationella frågor. Oavsett om det gäller klimatförändringars negativa påverkan på hälsa, antibiotikaresistens eller ökad förekomst av diabetes så påverkar situationen i ett land i allt större utsträckning människor i andra länder, fattiga som rika.

SIGHT är knutet till KVA och startades i januari 2017 med stöd från bland annat Bill & Melinda Gates Foundation. För att stimulera till global forskningssamverkan satsar SIGHT på att skapa fler tvärvetenskapliga samarbeten mellan svenska universitet och med universitet i låg- och medelinkomstländer. SIGHT har ett särskilt fokus på att involvera yngre svenska forskare och på att skapa studentengagemang inför de stora hälso- och samhällsutmaningar som lyfts fram i FNs globala Agenda 2030 och de 17 hållbara utvecklingsmålen (UN Sustainable Development Goals).

Stig Wall

– SIGHTs målsättning och arbetssätt rimmar mycket väl med vår forskningsmiljö här i Umeå. Jag kan se flera möjligheter till gemensamma satsningar, exempelvis inom klimat och hälsa och när det gäller att stärka utbildningssamarbeten med låg- och medelinkomstländer, säger Stig Wall.

Mer information om SIGHT

För mer information, vänligen kontakta:

Stig Wall, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Enheten för epidemiologi och global hälsaTelefon: 090-786 78 79
E-post: stig.wall@umu.se

Redaktör: Daniel Harju