"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-02-20

Umeåprofessor ska utvärdera myggbekämpning

NYHET Christer Nilsson, professor i landskapsekologi vid Umeå universitet, har fått i uppdrag av Naturvårdsverket att utreda bekämpningen av myggplågan i Nedre Dalälvsområdet.

- Jag har arbetat mycket med att undersöka effekter av människans ingrepp i ekosystemen, särskilt i och kring vatten. Jag ser fram emot att ta tag i en uppgift som så direkt berör människan, säger Christer Nilsson.

Sedan 2002 har området i Nedre Dalälven besprutats med en bakterie som heter BTI. Detta för att komma tillrätta med myggplågan som under vissa år skapar stora problem för de boende i området. BTI är inte godkänt som bekämpningsmedel i Sverige och därför krävs tillstånd från Kemikalieinspektionen inför varje besprutning.

Området kring Nedre Dalälven är utpekat som ett av landets värdefullaste naturområden. Det finns ett enastående våtmarksområde där många arter i dag har sin hemvist. Länsstyrelserna och Naturvårdsverket har haft det gemensamma förhållningssättet att det område som bekämpas med BTI inte ska utökas innan en uppföljning är slutförd. Känsliga områden som Färnebofjärdens nationalpark och naturreservat i området har därför inte tidigare besprutats. Samtidigt är det ett stort tryck från allmänheten om att utöka besprutningen.
– En eventuellt mer storskalig myggbekämpning är beroende av vilka resultat jag kommer fram till i min utredning. Jag kommer att ha fokus på direkta effekter på andra arter än stickmyggor vid en storskalig besprutning, men också indirekta effekter på ekosystemet som helhet, vad händer till exempel med de djur som livnär sig på stickmyggor om vi utrotar deras föda? säger Christer Nilsson.

Projekt har utvärderats ända sedan besprutningen påbörjades 2002. Christer Nilsson kommer nu att som utomstående granskare utreda myggbekämpningen i fyra delar: • Har myggprojektet ställt rätt frågor i sin egen uppföljning? • Har de fått svar på frågorna? • Vilka effekter har BTI-besprutning haft på andra platser i Sverige och världen?
• Hur bör uppföljningen göras i fortsättningen?

Utredningen ska vara färdig den 1 oktober i år.

Christer Nilsson är en av världens främsta experter på ekosystemen längs rinnande vatten och hur de påverkats bl.a. av vattenregleringar.
– Det är mycket som tyder på att regleringen av Dalälven är den primära orsaken till att myggen blivit ett sådant problem, säger han.

För ytterligare information, kontakta:
Christer Nilsson, professor i landskapsekologi, Umeå universitet Telefon: 090-786 6003 Mobil: 070-664 4762
E-post: christer.nilsson@emg.umu.se

Redaktör: Karin Wikman