"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-11-17

Umeåprofessor utses till årets Lennander-föreläsare

NYHET Svenska Läkaresällskapet har utsett Bertil Forsberg, professor vid Umeå universitet, till 2015 års Lennander-föreläsare.

Läkaresällskapet skriver i sin motivering att den kanske största framtida utmaningen för både forskare och politikerför är att förstå och motverka klimatförändringarnas inverkan på vår hälsa och miljö. Frågan täcker in alla geografiska nivåer, från globalt till lokalt, och påverkar mycket av det som är grundläggande för oss människor. Klimatförändringen påverkar människors hälsa både direkt och indirekt exempelis via fler värmeböljor och vektorburna sjukdomar.

Bertil Forsberg professor på enheten för Yrkes- och miljömedicin vid Umeå universitet, har en lång bakgrund från framförallt epidemiologisk forskning kring miljöfaktorers inverkan på människors hälsa med särskilt fokus på luftföroreningar.

Han har under en längre tid intresserat sig för de kommande klimatförändringarnas inverkan på folkhälsan, och har byggt upp en stark forskargrupp inom området. Studierna har inriktats mot den förväntade ökningen av extrema väderhändelser såsom värmeböljor och skyfall, och hur ökningen kan förväntas påverka människors hälsa. Utifrån resultaten har Bertil även intresserat sig för konsekvenserna av sådana händelser för vården, och utifrån den aspekten jobbat med att utveckla ett nationellt värmevarningssystem för att motverka hälsoeffekterna av en värmebölja och även jobbat med handlingsplaner riktade till Landstingen.

Bertil Forsbergs forskning ligger i absoluta forskningsfronten internationellt, inom ett område som har hög prioritet på alla geografiska nivåer och inom de stora samfunden (FN, WHO etc). Detta tillsammans med de mer åtgärdsinriktade nationella projekten rörande hur vården kan anpassas för att klara extrema väderhändelser gör Bertil till en god kandidat till Lennander-föreläsare 2015, skriver Läkaresällskapet.

Föreläsningen äger rum tisdagen den 21 april 2015 kl. 18.00-19.30 på Svenska Läkaresällskapet.

För mer information, kontakta:

Bertil ForsbergTelefon: 090-785 27 51
E-post: bertil.forsberg@envmed.umu.se

Om Karl Gustaf Lennanders föreläsningsfond
Den Lennanderska fonden, stiftad av professor Karl Gustaf Lennander och hans moder 1907-1908 samt efter bägges död överlämnad till Svenska Läkaresällskapet den 31 december 1919, har till ändamål att sätta Sällskapet i tillfälle att genom anordnande av föreläsningar i kirurgi och hygien främja kännedomen om nämnda vetenskapers utveckling och tillämpning. Del av fondens avkastning används till att arrangera en föreläsning i hygien (vartannat år) och kirurgi.

Redaktör: Mattias Grundström Mitz