"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-04-08

Umeåprojekt får 3,5 miljoner kronor från European Science Foundation

NYHET I ett nytt samarbetsprojekt ska forskare från sju länder undersöka vad européer anser om välfärdspolitiken. Stefan Svallfors vid Umeå universitet leder projektet, vars svenska del får cirka 3,5 miljoner kronor från European Science Foundation.

– I det här projektet kan vi för första gången ställa detaljerade frågor om hur människor tycker att välfärdspolitiken fungerar och bör utformas, säger Stefan Svallfors vid Umeå universitet, som ser fram emot att samarbeta med forskare från Sverige, Holland, Schweiz, Tyskland, Spanien, Finland och USA.

Under åren 2009–2011 finansierar European Science Foundation forskningsprojektet ”Welfare Attitudes in a Changing Europe” med drygt 14 miljoner kronor (cirka 1,5 miljoner euro), och den svenska delen vid Umeå universitet omfattar cirka 3,5 miljoner kronor.

Stefan Svallfors menar att det är särskilt intressant att studera europeiska medborgares uppfattningar om välfärdspolitiken.
– Man kan betrakta Europa som ett slags ”naturligt laboratorium” på detta område, eftersom sätten att organisera välfärdspolitik på varit så olika trots grundläggande kulturella likheter mellan länderna.

Forskningsprojektet bygger i stor utsträckning på data från 2008 års upplaga av European Social Survey, en jämförande undersökning som omfattar de flesta europeiska länderna. Läs mer om ESS på: www.info.umu.se/FoDB/Projekt.aspx?id=348

European Science Foundation är en europeisk samarbetsorganisation, som bland annat beviljar bidrag för olika former av forskningssamverkan. Sex svenska organisationer är medlemmar: Vetenskapsrådet, Formas, FAS, VINNOVA, Kungl. Vetenskapsakademien och Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien.

För mer information, kontakta:

Stefan Svallfors, sociologiska institutionen, Umeå universitet, tel: 090-786 55 60,
e-post: stefan.svallfors@soc.umu.se

Redaktör: Camilla Nilsson