"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-09-11

Umeårön om varför röda blodkroppar bryts ner

NYHET Nya rön om hur kroppens immunförsvar känner igen de åldrade röda blodkroppar som ständigt bryts ner i stora mängder presenteras nu av två Umeåforskare i tidskriften Blood.

Röda blodkroppar har en livslängd på ca 120 dagar. Därefter bryts de ner av makrofager (storätarceller) i mjälten och levern. Den stora mängden av dessa celler i blodet betyder att hela 360 miljarder röda blodkroppar bryts ner varje dygn. Exakt vad som gör att gamla röda blodkroppar uppfattas som uttjänta och elimineras från blodet är en gammal gåta. Troligen beror en viktig del av åldrandeprocessen på den långvariga exponeringen för syre, som medför gradvisa förändringar av de röda blodkropparnas cellmembran. En annan egenskap hos åldrade celler är att små mängder antikroppar lättare fastnar på dem. Sammantaget ökar detta risken för att blodcellerna slukas av makrofager när de passerar mjälten eller levern.

Proteinet CD47 finns på ytan av alla kroppens celler och fungerar som en viktig signal till immunförsvaret för att motverka att det förstör kroppsegna celler. CD47 kan därför liknas vid en ID-bricka: Om den saknas identifieras cellen som obehörig och elimineras av immunförsvarets makrofager. Normalt skyddas röda blodkroppar från att slukas av makrofager genom att CD47 binder till ”broms-proteinet” SIRP-alfa på makrofagerna.

Umeåforskarna visar nu att CD47 på röda blodkroppar som skadats av syre (oxiderats) kan ha olika effekter vid kontakt med makrofager. Oxidationen leder till att CD47-proteinet ”fastnar” i blodkropparnas cellmembran, vilket ger proteinet sämre möjligheter att förflytta sig på cellytan. Studien visar att när makrofagerna slukar röda blodkroppar med hjälp av s.k. ”scavengerreceptorer” saknar CD47 skyddande effekt. Om blodkropparna däremot har bundit antikroppar till sin yta kan CD47 på de oxiderade cellerna fortfarande bromsa makrofagernas angrepp. Dessa ändrade egenskaper hos proteinet CD47 på åldrade röda blodkroppar skulle kunna vara en viktig del av förklaringen till att åldrade blodkroppar relativt lätt kan elimineras ur blodet.

De nya kunskaperna ökar förståelsen kring de mekanismer som styr upptag och nedbrytning av uttjänta röda blodkroppar. På sikt kan de också ge bättre möjligheter att påverka överlevnaden hos röda blodkroppar som lagras i blodbanker.

Författare till artikeln är Mattias Olsson and Per-Arne Oldenborg, båda vid Inst. för integrativ medicinsk biologi, avdelningen för histologi med cellbiologi.

För mer information, kontakta gärna docent Per-Arne Oldenborg, tel. 090-786 59 74, e-post per-arne.oldenborg@histocel.umu.se 

M Olsson, PA Oldenborg: “CD47 on experimentally senescent murine RBCs inhibits phagocytosis following Fc receptor-mediated but not scavenger receptor-mediated recognition by macrophages”. Blood First Edition Paper, prepublished online September 8, 2008; DOI 10.1182/blood-2008-03-143008 bloodjournal.hematologylibrary.org/cgi/content/abstract/blood-2008-03-143008v1

Redaktör: Hans Fällman