"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2004-10-20

Umeås biblioteks- och informationsvetenskap får klart godkänt av HSV

NYHET Högskoleverket har granskat kvaliteten på ämnena biblioteks- och informationsvetenskap samt museologi vid nio universitet och högskolor. Enligt verket är biblioteksutbildningen vid Umeå universitet välplanerad och har bra lärare.

För ungefär tio år sedan startade påbyggnadsutbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap i Umeå, och söktrycket till programmet är högt. Högskoleverket anser i sin utvärdering att utbildningen är bra upplagd och har goda lärarresurser. De flesta studenter verkar också nöjda, och ämnet och utbildningen är väl integrerad och välsedd inom universitetet.

En god idé́, anser verket, skulle dock vara att stärka forskningsanknytningen och inslaget av samhällsvetenskaplig forskningsmetodik i programmet. Generellt menar Högskoleverket att verksamheten i Umeå har funnit bra former och att det finns en god intern samverkan som bådar gott för framtiden.

Ansvarig institution för utbildningen är den sociologiska institutionen.
– Vi får helt klart godkänt och enligt mitt omdöme har vi en väldigt framskjuten internationell position i bibliometri. Umeå är bäst inom forskningen, men Borås är störst, säger Olle Persson, professor vid institutionen.

Högskoleverket anser vidare att forskarutbildningen är för liten och snarast borde utökas med fler doktorandtjänster. När det gäller forskningen har den en biblio/infometrisk och vetenskapssociologisk inriktning. Inom ramen för den nordiska forskarskolan, ”Nordic Research School in Library and Information Science” (Norslis), ges bland annat doktorandkurser. Initiativet till Norslis har tagits vid Umeå universitet, och är enligt verket föredömligt.

Utvärderingsgruppen för museologi konstaterar att utbildningen i Umeå uppfyller kraven för högre utbildning men ger också viss kritik för hur utbildningen sett ut de senaste åren. Man ser å andra sidan goda möjligheter att förstärka och utveckla ämnet i och med att en handlingskraftig professor med visioner för ämnet nu är på plats.
– De rekommendationer Högskoleverket ger i utredningen är helt i linje med vad vi planerat eller försöker hitta lösningar för, säger professor Kerstin Smeds.

Kontakta:

Olle Persson, Sociologiska institutionenTel: 090-786 56 98,
E-post: olle.persson@soc.umu.se

Kerstin Smeds, Institutionen för kultur och medierTel: 090-786 62 63
E-post: kerstin.smeds@kultmed.umu.se

Redaktör: Camilla Nilsson