"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-03-21

Umeås framtid diskuteras på Arkitekthögskolan

NYHET Målet är att Umeå ska ha 200 000 invånare 2050. Hur kan staden växa på ett sätt som involverar invånarna? Kan vi skapa ett integrerat Umeå och samtidigt bevara stadens autenticitet? Den 22 mars anordnar Arkitekthögskolan ett symposium där en rad intressanta föreläsare tänker om och tänker nytt för framtidens Umeå.

Umeå beskrivs ibland som en europeisk modellstad. Den växer, har en ung befolkning och stora obebyggda ytor. Staden har många goda förutsättningar, men hur kan vi ta tillvara på de positiva kvaliteterna när Umeå utvecklas till en storstad?

Symposiet ”Rehtinking Umeå” handlar om att se vår växande stad ur ett socialt perspektiv. På plats finns såväl nationella som internationella arkitekter och forskare. Dessutom presenterar studenter från Arkitekthögskolan sina visioner för Umeås framtida utveckling.

Symposiet hålls på engelska. Intresserade journalister och allmänhet är välkomna att delta.

Tid: Tisdag 22 mars, kl 9-17
Plats: Teatern, Arkitekthögskolan

För ytterligare information, kontakta gärna:

Jana Revedin, Arkitkekthögskolan, Umeå universitet Telefon: 090-7866865
E-post: jana.revedin@arch.umu.se

Relaterade artiklar

VF: Att bygga med och inte för människor

Program (på engelska)

9.00hWelcome by Anders Fällström, Deputy Vice-Chancellor Umeå University

9.15h“New Strategies for Umeå”, by Olle Forsgren, City Architect Umeå
10.00h“Architecture Stockholm, planning in progress”, by Karolina Keyzer, City Architect Stockholm

10.45hBreak

11.00h“A region in need for urbanity – making urbanity for the region”, by Lars Westin, Centre for Regional Science Umeå University

14.00h-17.30h

14.00h “Population Thinking in Urbanism”, by Peter Trummer, University of Innsbruck 14.45h Walter Unterrainer, director of the Master Class in Sustainable Production:
Student presentation UMA Master students works 2010-2011

15.15hBreak

15.30h Jana Revedin, program director Bachelor Program:
Student presentation UMA Bachelor students works 2010-2011

16.00hRound table chaired by Peter Kjaer & Jana Revedin
Lena Gustafsson, Vice-Chancellor Umeå University - Marie-Hélène Contal, Deputy Director French Institute of Architecture Paris - Karolina Keyzer - Lars Westin - Olle Forsgren - Peter Trummer - Ola Nordebo, Editor "Västerbottens-Kuriren" - Master Class and Bachelor Students

Redaktör: Karin Wikman