"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-06-16

Umeås infektionsforskning får fortsatt Linnéstöd

NYHET Umeå universitets satsning på infektionsforskning, Umeå Centre for Microbial Research (UCMR), får fortsatt Linnéstöd från Vetenskapsrådet. De 20 Linnémiljöer som utsågs 2008 har utvärderats, och UCMR finns med bland de som får godkänt och därmed oförändrat årligt anslag på 9 miljoner kronor.

Linnémiljöerna utvärderas tre gånger. Detta är den första utvärderingen av 2008 års Linnéstöd som äger rum två år efter beviljat stöd. Linnéstödet pågår i 10 år. Utvärderingspanelen har utvärderat miljöernas organisation, samarbeten och ledarskap. Den vetenskapliga kvaliteten kommer att utvärderas om tre år.

Den internationella bedömargruppen skriver bland annat, fritt översatt:
UCMR är ett välorganiserat centrum med en stark ledningsstruktur som verkar fungera bra. Centrumet är synligt och starkt, både på nationell och på internationell nivå. Kopplingen mellan EMBL (European Molecular Biology Laboratory) och UCMR är värd att särskilt notera.

Genusfrågan är högt värderad, men den vetenskapliga rådgivande kommittén består av enbart män. En bättre balans mellan könen bör implementeras. Bedömargruppen uppskattar att ett stärkt samarbete med, och aktivt deltagande av, kliniskt verksamma läkare är väldigt viktigt. Därför skulle finansiering som används för detta ändamål stärka centrats synlighet och framgång.

* * *

Se även Vetenskapsrådets pressmeddelande

Läs
Utvärderingen av LinnémiljöernaSidorna 45-46 i dokumentet handlar om UCMR.

UCMR:s webbplats återfinns på http://www.ucmr.umu.se/.

För mer information, kontakta gärna:UCMR:s föreståndare Bernt Eric Uhlin påtelefon 090-785 67 31
e-post bernt.eric.uhlin@mims.umu.se
Högupplöst porträttbild

Redaktör: Bertil Born