"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2007-03-21

Umeås receptarieutbildning klarar Högskoleverkets krav

NYHET Umeå universitet är en av fyra högskolor som får helt godkänt i Högskoleverkets utvärdering av receptarieutbildning i landet. Satsningen på en nätbaserad utbildning anses vara lyckad, men bedömargruppen anser att kopplingen mot farmaci behöver utökas.

De utvärderade receptarieutbildningarna ges vid Uppsala, Göteborgs, Karlstads och Umeå universitet samt vid Luleå tekniska universitet och Högskolan i Kalmar. Högskoleverket ifrågasätter i sin granskning examensrätten för receptarieexamen vid Luleå tekniska universitet och Karlstads universitet.

Umeå universitet startade sitt receptarieprogram höstterminen 2003. För att underlätta Apoteket AB:s rekrytering av receptarier till Norrlands inland och för att nå nya studerandegrupper valde Umeå universitet att satsa på en nätbaserad utbildning med lokala studiegrupper i bl.a. Örnsköldsvik, Vilhelmina, Arvidsjaur och Skellefteå.

Högskoleverkets bedömargrupp anser att den nätbaserade modellen är intressant och att den genomförs på genomtänkt och tekniskt välorganiserat sätt. De menar också att denna nya form av pedagogik kan vara positiv för många studentgrupper, bl.a. studentgrupper från studieovana hem. I sina rekommendationer skriver bedömargruppen att utbildningens inriktning mot farmaci bör bli tydligare. De rekommenderar även fler laborationer och en förstärkt kommunikationsträning.

– Vi har påbörjat ett stort kvalitetsarbete där vi går igenom varje enskild kurs för att förbättra detta och mycket annat. Dessutom har vi tillsatt en arbetsgrupp som ska utveckla de kliniska inslagen på utbildningen, berättar Gull-Britt Trogen, som är ansvarig för programmet.

Högskoleverket pekar också på att det behövs fler disputerade lärare inom farmaci.
– Vi är medvetna om detta problem och kommer nu att se över hur vi kan rätta till det, förklarar Gull-Britt Trogen.

Studenterna bedöms ha ett gott inflytande på sin utbildning. Kursvärderingar genomförs och återkopplas systematiskt. Bedömargruppen lyfter också fram de ambitiösa uppföljningarna av utbildningens resultat som görs i samarbete med Centrum för regional vetenskap i Umeå.

För ytterligare information, kontakta: Gull-Britt Trogen, programansvarig för receptarieutbildningen vid Umeå universitet Telefon: 090-786 69 36, 0730-238777
E-post: gull-britt.trogen@chem.umu.se

Redaktör: Karin Wikman