"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-06-21

Umeåsamarbete med Kungl. Vetenskapsakademin

NYHET Forskargruppen Umeå Studies in Science, Technology and Environment (USSTE) vid humanistiska fakulteten, Umeå universitet, inleder ett forskningssamarbete med Centrum för vetenskapshistoria vid Kungl. Vetenskapsakademien i Stockholm.

Samarbetet handlar först och främst om ett tvåårigt projekt med vetenskapshistorisk inriktning. Göran Gustafssons stiftelse stödjer samarbetet med ett anslag på 3,3 milj. kr.
Projektet kommer att utföras i båda miljöerna och ledas gemensamt av professor Christer Nordlund vid USSTE och professor Karl Grandin, som är föreståndare för Centrum för vetenskapshistoria.
Projektet inbegriper också arbete med en teknik- och vetenskapshistorisk konferens, som kommer att genomföras vid Umeå universitet våren 2013. Planer finns för att utveckla samarbetet mellan USSTE och Centrum för vetenskapshistoria ytterligare, då inom ramen för ett större nationellt forskningsprogram kring det moderna kunskapssamhällets framväxt och utmaningar.

Kontaktuppgifter:
Christer Nordlund, +46 90 786 97 33, christer.nordlund@idehist.umu.se

Karl Grandin, +46 8 673 96 16,
karl.grandin@kva.se

Redaktör: Per Melander