"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-12-05

Umeåsatsning på livsvetenskap går vidare i stor utlysning

NYHET Umeå Life Science Innovation Platform är ett av tio tillväxtinitiativ som gått vidare i Vinnovas utlysning Vinnväxt 2005. Projektet tilldelas nu 100 000 kronor i planeringsbidrag. Nästa år utses fem tillväxtinitiativ som får dela på tio miljoner kronor under två år.

Av 86 ansökningar har tio tillväxtinitiativ utsetts i första etappen av Vinnväxt 2005. De ska nu utveckla sina strategiska tillväxtidéer i en fullständig projektplan. Ett av de utsedda projekten är Umeå Life Science Innovation Platform. Projektet tar sitt avstamp i de framgångsrika innovationssystem som skogsbiotekniska forskare i Umeå startat, nämligen forskarkollektivet Woodheads och bolaget SweTree Technologies AB. Tanken är nu att konceptet ska etableras inom den medicinska biotekniken i Umeåregionen.

Denna forskning har ännu inte gett ett kommersiellt avtryck som står i relation till forskningsframgångarna. Tillväxtpotentialen är med andra ord stor. Inom växt- och skogsbioteknik är målet att bredda området så att det också omfattar vedfiber och materialegenskaper samt tillväxt, näring och sjukdomsuppkomst. Målet är också att Umeå Life Science Innovation Platform ska höja den kommersiella potentialen hos innovationerna. Huvudsökande är Petter Gustafsson, professor vid institutionen för fysiologisk botanik. Bakom ansökan står också Dan Holmberg, professor vid institutionen för medicinsk biovetenskap, och Anders Blom, företagare i Umeå.

Ansökningar till den andra etappen ska vara inlämnade den 30 mars 2006. Då utses fem tillväxtinitiativ som får dela på tio miljoner kronor under två år. Under 2007 ska de fem initiativen utvärderas. Två av dessa kommer att tilldelas 12 miljoner kronor per år 2008-2012. Följande har fått finansiering i första etappen av Vinnväxt 2005: Umeå Life Science Innovation Platform, Umeå Ultra Strength Steel Cluster, Luleå Framtidens bioraffinaderi med svensk skogsråvara som grund, Örnsköldsvik Peak of Tech Adventure, Östersund Industriell visualisering i Göteborg Silvertest – ett centrum för en ny generation kemikalietester, Stockholm Avancerad Textil, Borås Bioconsort, Stockholm Printed Electronics Arena, Norrköping Nya Växtfabriken, Lund

För ytterligare information, kontakta: Petter Gustafsson, professor vid institutionen för fysiologisk botanik: Telefon: 090-786 51 59
E-post: Petter.Gustafsson@plantphys.umu.se

Redaktör: Karin Wikman