"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-01-12

Umeåstudent belönas med Bo Rydins pris

NYHET Magnus Neuman, Tekniska högskolan vid Umeå universitet, har tilldelats Bo Rydins pris för sitt examensarbete. Priset är på 25 000 kronor.

Magnus Neuman undersöker i sitt examensarbete "Anisotropic Reflectance from Paper - Measurements, Simulations and Analysis" hur vinkelupplöst reflektans från papper kan ge viktig information om papperets ljusspridande egenskaper.

Genom att mäta, simulera och räkna för hand, så studeras hur vinkelvariationerna i det reflekterade ljuset beror på papperets ljusabsorption och tjocklek. Kunskaper om dessa fenomen har stor praktisk betydelse i samband med reflektansmätningar på papper, något som används flitigt i pappersindustrin. På längre sikt kan arbetet öppna upp för utökad användning av simuleringsverktyg i pappersindustrin, något som väsentligt kan underlätta och spara resurser i samband med produktutveckling.

Examensarbetet är utfört vid M-real i Örnsköldsvik. Magnus Neuman har läst civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik. Han kommer ursprungligen från Härnösand. Bo Rydins stiftelse delar varje år ut pris till bästa tekniska eller naturvetenskapliga examensarbete inom sådana områden som faller inom SCA-koncernens verksamhet, exempelvis skogsbruk och skogsindustri med tillhörande vidareförädling, hygienprodukter, förpackningar, processteknik, energiteknik och miljöteknik. Totalt har sex examensarbeten tilldelats Bo Rydins pris i denna omgång.

För ytterligare information, kontakta: Magnus Neuman Telefon: 070-289 17 81
E-post: mneuman@home.se

Redaktör: Karin Wikman