"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-05-04

Umeåstudent får pris av AstraZeneca

NYHET Erik Chorell, student vid Umeå Universitet, har tilldelats AstraZenecas excellenspris för sitt examensarbete i organisk kemi.

Totalt inkom över 30 ansökningar till AstraZenecas excellenspris till examensarbete i organisk kemi. Tre pristagare har valts ut, däribland Eric Chorell, av representanter för de olika AstraZeneca-enheterna i Sverige.

De tre pristagarna har alla har utfört sina projekt på ett mycket målinriktat och konsekvent sätt, och presenterat resultaten i var sin välskriven och väldisponerad rapport. I alla tre arbetena har organisk syntes utgjort en huvudkomponent.

Erik Chorell har studerat en syntesväg till funktionaliserade 2-pyridoner, en typ av föreningar som är intressanta vid utvecklandet av nya läkemedel mot Alzheimers sjukdom. Speciellt har han undersökt en dekarboxyleringsreaktion, och genom att studera mekanismen har han provat och angivit möjliga vägar för att framställa nya 2-pyridoner. Erik Chorell har även gjort en inledande undersökning av dekarboxyleringsmetodens mer generella möjligheter och begränsningar.

Förutom en prissumma på 25 000 kronor innefattar priset också ett besök på en valfri AstraZeneca-enhet i Sverige, där pristagaren även kommer att hålla ett föredrag om sitt examensarbete.

De övriga pristagarna är Robert Steen, Mälardalens Högskola, och Magnus Wingstrand, Lunds Universitet.

För ytterligare information, kontakta:

Erik Chorell Telefon: 090-786 9329 E-post: erikchorell@hotmail.com

Redaktör: Karin Wikman