"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-04-14

Umeåstudent får pris för bästa examensarbete

NYHET Erika Andersson, tidigare student på geovetarprogrammet, får pris för bästa examensarbete 2010 av Nätverket Renare Mark – ett forum för att främja utvecklingen inom efterbehandling av förorenade områden. Den 14 april tar hon emot priset på nätverkets vårmöte i Sundsvall.

Juryns motivering lyder:
"Det är ett väl utfört examensarbete styrkt med egna labboratorieutvärderingar och fältarbete. Rapporten visar hur viktigt det är att veta begränsningar med riskbedömningsmetoder som baseras på levande organismer. Resultaten har relevans både för forskning och för marksaneringsbranschen. "

Erika Andersson har i sitt examensarbete undersökt två olika områden med höga blyhalter. Hon har studerat om man genom att mäta mikroorganismers respiration, det vill säga nedbrytningen av organiskt material, kan utvärdera de förorenade jordarnas miljörisker. Hennes resultat tyder på att respirationstester är en användbar metod för att göra platsspecifik riskbedömning av förorenad jord.

Examensarbetet har titeln "Utvärdering av respirationstester för bedömning av miljörisker i förorenad jord" och är skrivet för företaget Tyréns i samarbete med SLU kopplat till ett forsknings- och utvecklingsprojekt projekt inom Marksaneringscentrum Norr (MCN).

Relaterade länkar:

Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskapMarksaneringscentrum NorrNätverket Renare Mark Tyréns

Redaktör: Karin Wikman