"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-09-22

Umeåstudenter belönas för bästa examensarbeten

NYHET Årets bästa examensarbeten inom gruvmiljöområdet är genomförda av två studenter vid Umeå universitet – Nina Andersson och Erika Resin. De belönas nu med stipendium från Janne Kempes minnesfond.

Stipendierna delades ut under SveMins miljökonferens som hölls i Pajala 21-22 september. SveMin är en arbetsgivar- och branschförening för svenska gruvor samt mineral- och metallproducenter. De två stipendiaterna höll mycket uppskattade presentationer av sina arbeten inför cirka 140 konferensdeltagare. I konferensen deltog bland annat representanter för gruvindustrin, universitet, miljömyndigheter och konsultföretag.
Nina Anderssons arbete Natural background levels of metals in the Skellefteå district är enligt stipendiekommittén ett "ambitiöst arbete med omfattande frågeställningar att bevara. Arbetet har utförts systematiskt och visar på komplexiteten i att fastställa bakgrundsnivåer. Arbetet utgör grunden för fortsatta studier i syfte att öka kunskapen om relationen mellan metallhalter i morän, berg och ytvatten."
Erika Resins examensarbete Vattenbalans för tre nedlagda gruvor omfattar både genomgång av tillgängliga metoder för vattenbalanser och verifiering av teorier i verkligheten. ”Arbetet sorterar ut vilka metoder som lämpar sig för beräkning av vattenbalanser inom små avrinningsområden och ger, enligt stipendiekommitén, gruvbranschen utvecklade metoder för egenkontroll och skapar förutsättning för verksamhetsutveckling."
Både Nina Andersson och Erika Resin har gått det fyråriga programmet i geovetenskap/geoekologi vid institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap.

Redaktör: Karin Wikman