"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-09-24

Umeåstudenter översätter MediaWiki till svenska

NYHET En grupp studenter från Informatik har hjälp Wikimedia Sverige att översätta hundratals knappar, hjälptexter, felmeddelanden m.m. på MediaWiki – programvaran som används av Wikipedia – till svenska. Allt med syftet att göra plattformen mer lättanvänd.

Bilden: Svennman (eget arbete) CC BY-SA-4.0, via Wikimedia Commons

Ett första så kallat "översättningssprint" anordnades den 9 september, med målet att locka fler översättare – och rent praktiskt översattes mer än hundra meddelanden i några av de projekt som är centrala för Internets infrastruktur – däribland MediaWiki.

– En annan positiv effekt av att träffas fysiskt och sitta tillsammans i ett rum och översätta var att vi kunde anteckna alla problem studenterna stötte på. Under dagen kunde vi på så sätt samla in mängder med bra förbättringsförslag, säger John Andersson, projektledare hos Wikimedia Sverige

– Att översätta alla texterna kommer att vara mycket viktigt och kan potentiellt leda till att öppen programvara gör ännu större landvinningar. Kan vi stärka gruppen av översättare kan spännande saker hända. Studenterna är vana att arbeta med engelska termer och kan datorer – så de är helt perfekta för uppgiften”.

Wikimedia Sverige har tidigare arbetat tillsammans med Umeå universitet med bland annat projektet Umepedia och vill nu fördjupa samarbetet ytterligare då universitet är framstående inom IT – såväl forskning som utbildning.

– Det är viktigt för studenterna att få prova jobba med öppna plattformar och sociala medier, såsom Wikipedia, är en viktig del av internets utveckling. Det studenterna gör nu är en första aktivitet i ett mer långsiktigt samarbete mellan oss och Wikimedia - såväl gentemot vår utbildning som för den IT-forskning vi bedriver”, säger Mikael Wiberg, professor i Informatik vid Umeå universitet.

Läs mer om översättningsprojektet på Wikimedias blogg

Redaktör: Michael Nordvall