"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2004-12-06

Umeåstudenter tar hem två av fyra priser för bästa examensarbete

NYHET Av landets fyra bästa examensarbeten har två utförts av studenter vid Tekniska högskolan, Umeå universitet. Detta enligt Bo Rydins stiftelse, som varje år delar ut pris till de fyra bästa examensarbetena bland civilingenjörer i Sverige.

Bo Rydins pris delas ut till landets bästa examensarbeten inom områden som faller inom SCA-koncernens verksamhet, till exempel skogsbruk och skogsindustri.

Tekniska högskolan vid Umeå universitet har i år två pristagare, Tommy Lundström och Johan Skog, som båda har läst civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik. De belönas nu med 25 000 kronor vardera för sina examensarbeten. De två övriga priserna går till studenter vid Lunds Tekniska högskola och Chalmers Tekniska högskola. 

Tommy Lundströms examensarbete har titeln ”Prediction of surface roughness based on fibre dimensions”. Vid tryck på pappersytor är papperets ytråhet en mycket viktig faktor för den slutgiltiga tryckkvaliteten. Vissa typer av träfibrer bidrar mer till ojämnheter i pappers ytstruktur. Tommy Lundström har utvecklat en metod där det är möjligt att från fiberdimensionernas egenskaper identifiera de fibertyper som orsakar ojämnheter i pappret och prediktera det slutgiltiga papperets ytråhet. Examensarbetet har utförts vid SCA Graphic Research i Sundsvall, där han numera arbetar.

Tommy Lundström är uppvuxen i Västra Spöland.

Johan Skog presenterar i sitt examensarbete "Dynamisk timmerklassläggning" en programvara för optimering av råvarustyrning vid sågverk. Den utvecklade metoden medför att varje timmerstock effektivare kan styras till de virkesdimensioner som efterfrågas. Eftersom timret utgör omkring 70 procent av ett sågverks kostnader får en sådan effektivisering mycket stor betydelse för lönsamheten. Examensarbetet är utfört vid SP Trätek i Skellefteå.

Johan Skog kommer ursprungligen från Byske och arbetar nu på företaget CSC i Skellefteå.

Den 13 december tar Johan Skog och Tommy Lundström emot priset ur Bo Rydins hand i Stockholm.

För ytterligare information, kontakta:

Tommy LundströmTelefon: 060-19 38 00
E-post: tommy.lundstrom@research.sca.se

Johan SkogTelefon: 0731-50 72 70
E-post: johan.skog@csce.se

Redaktör: Karin Wikman