"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-10-26

Umeåtandläkare får pris för avhandling om nackens roll vid gapning och tuggning

NYHET Tandläkaren och forskaren Birgitta Häggman-Henrikson vid Medicinska fakulteten, Umeå universitet, har av Svenska Tandläkare-Sällskapet tilldelats priset för bästa doktorsavhandling 2004.

I avhandlingen "Neck Function in Rhythmic jaw Activities" visade hon att när man gapar och tuggar använder man inte bara käkled och käkmuskulatur. Också nackens muskler och leder sätts i arbete och samverkar då med rörelserna i käkleden. Fullgod käkfunktion – dvs. att obehindrat kunna gapa och tugga – kräver därför hälsa inte bara i käkleden och käkmuskulaturen utan också i nackens led- och muskelsystem. En nackskada kan därför leda till svårigheter att äta på ett obehindrat sätt.

Huvudhandledare var professor Per-Olof Eriksson och bihandledare docent Erik Nordh.

Birgitta Häggman-Henrikson mottar priset vid Odontologiska Riksstämman i Göteborg den 27 oktober. Tidigare i år erhöll hon också ett forskningsstipendium på 295 000 kr från RTP (Riksförbundet för Trafik- och Polioskadade). Hon är verksam vid avdelningen för klinisk oral fysiologi, Inst. för odontologi, Umeå universitet, tel 090-785 60 81, e-post: BHHenrik@dsl.pipex.com

Redaktör: Hans Fällman