"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-04-23

Umeåupptäckt blir hjälp för spädbarn

NYHET En mer än 30 år gammal upptäckt av forskare vid Umeå universitet är nu på väg att introduceras som en tillsats i modersmjölkersättningar för att förbättra ämnesomsättningen hos tidigt födda spädbarn.

Det var i början av 1970-talet som professor Thomas Olivecrona och hans forskargrupp upptäckte att modersmjölk innehåller ett fettspjälkande enzym som kräver gallsalter för att bli aktivt. Det är alltså helt inaktivt i mjölken innan det aktiveras av att möta gallsalterna i barnets tarm. Upptäcken var en del i nuv. professor Olle Hernells avhandlingsarbete och han har senare, i samarbete med bl.a. nuv. universitetslektor Lars Bläckberg och förste forskningsingenjör Susanne Lindquist, fortsatt forska kring detta enzym och dess roll för att nyfödda ska tillgodogöra sig mjölkfetterna på bästa sätt.

I samarbete med läkemedelsföretag har Umeåforskarna genom åren utarbetat metoder att producera lipaset i tillräcklig mängd för att kunna använda det som tillsats till modersmjölkersättningar. Två fas II-prövningar har nyligen genomförts på prematura barn, födda i gravididetsvecka 32. Båda visade att enzymet ledde till bättre utnyttjande av fettet i modersmjölksersättning, och i pasteuriserad modersmjölk. Läkemedelsföretaget Swedish Orphan Biovitrum meddelar nu (21 april) att man nu tänker gå ut i fas III, vilket är en försiktig introduktion till användning på kliniken.

För mer information, kontakta gärna professor, överläkare Olle Hernell, Inst. för klinisk vetenskap, pedatrik,tel. 090-785 21 21,
e-post olle.hernell@pediatri.umu.se