"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-05-04

UMF - den marina forskningens nav i Bottniska viken

NYHET Umeå marina forskningscentrums vision är att utgöra det naturliga navet för forskning, undervisning och miljöanalys i Bottniska viken, med särskild inriktning på interaktioner mellan land, kust och öppet hav. Det slås fast i UMF:s nya strategidokument som offentliggörs idag.

UMF:s verksamhet styrs dels av föreskrifter som fastställts av Umeå universitets rektor, och dels av det strategidokument som UMF:s styrelse har godkänt och som nu offentliggörs.

Strategidokumentet innehåller en beskrivning av UMF:s visioner och strategier för att utföra uppdragen som centrumbildning inom teknisk naturvetenskaplig fakultet och värd för Havsmiljöinstitutets enhet vid Umeå universitet.

UMF:s vision är bland annat att vara en attraktiv och internationell mötesplats för marina forskare och studenter. UMF satsar därför bland annat på att utveckla, bredda och marknadsföra tillämpningsområdena för mesokosmanläggningen, för att på så sätt stimulera forskarsamverkan mellan limnisk och marin vetenskap, och göra anläggningen internationellt känd.

UMF:s strategidokument

Foto: Andrea Gillgren

Redaktör: Andrea Gillgren