"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-06-16

UMF lanserar Ecochange-webben

NYHET Idag lanserar UMF den officiella webbplatsen för forskningsprogrammet Ecochange. Ecochange ingår i regeringens strategiska satsning på marin miljöforskning, och UMF utgör en viktig del av programmet.

Det femåriga forskningsprogrammet Ecochange startade 2010 och drivs av Umeå universitet i samarbete med Linnéuniversitetet i Kalmar, Sveriges lantbruksuniversitet och Naturhistoriska riksmuseet. Ecochange undersöker Östersjöns ekosystemdynamik i ett klimatförändringsperspektiv. Programmet består av fem teman, och UMF spelar en viktig roll i flera av dem.

Tre av fem temaledare är anknutna till UMF: Agneta Andersson, som är Ecochanges koordinator och ledare för tema 5, Ulf Båmstedt, som leder tema 4 och är föreståndare för UMF, och Mats Tysklind, som är ledare för tema 3 och ledamot i UMF:s styrelse.

Klimatförändringarnas effekter i fokus

UMF deltar i Ecochanges fältarbete, bl a i RånefjärdenJust nu medverkar UMF till exempel även i fältarbetet inom tema 5. Där undersöker Agneta Andersson älvtillrinningens effekter på ljusförhållanden och produktion i havet.

- Med hjälp av UMF:s personal och båtar utför vi provtagningar i Rånefjärden under sommaren. Vi nyttjar också UMF:s laboratorier och kemiavdelning för upparbetning av prover som vi tar in i projektet. UMF:s infrastruktur är en förutsättning för att kunna utföra forskningen, säger Agneta Andersson.

Jämförande studier i söder viktiga

Klimatförändringarna kan komma att påverka olika delar av Östersjön på olika sätt, eftersom förhållandena i de olika havsbassängerna skiljer sig åt. Ett av huvudsyftena med Ecochange är att utföra en jämförande studie mellan Bottniska viken och Egentliga Östersjön. Därför utför Linnéuniversitetet i Kalmar parallella provtagningar i kustområdet vid Emåns utlopp under sommaren.

Simulerad klimatförändring och automatisk miljöövervakning

I tema 4, som leds av Ulf Båmstedt, är målsättningen att vidareutveckla användningen av mätsensorer i havet för att bidra till bättre miljöövervakning och optimera utformningen av miljöövervakningsprogram genom datorsimuleringar och användning av historiska dataserier. Här har också en av UMF:s miljöanalytiker en viktig roll.

- UMF tillhandahåller nödvändig infrastruktur, nyckelpersoner och forskningsfaciliteter, och har en helt avgörande betydelse för Ecochange. För UMF:s personal är det väldigt positivt att delta i ett stort forskningsprogram med brett, nationellt samarbete och varierande och meningsfulla arbetsuppgifter, säger Ulf Båmstedt.

Ansvarar för Ecochange-webben

UMF bidrar även administrativt i forskningsprogrammet. Den officiella webbplatsen för Ecochange, som offentliggörs idag, har utvecklats av en av UMF:s informatörer. Där finns detaljerade beskrivningar av forskningsprogrammets delprojekt, kontaktuppgifter och nyheter från Ecochange.

Vill du veta mer om Ecochange?

Besök Ecochange eller kontakta Agneta Andersson, 090-786 98 45.

Foto: Mikael Molin

Redaktör: Andrea Gillgren