"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-10-25

UmU-barometern visar på ökad oro över studierna under pandemin

NYHET Studiesituationen under coronapandemin innebar ökad stress och oro för många studenter. Det visar resultat från Umu-barometern, en pågående undersökning om studenters attityder och erfarenheter under studietiden.

Fokus för UmU-barometern ligger på olika samhälleliga attityder, men undersökningen innehåller också frågor om studenterna själva och deras studier vid Umeå universitet. Här visar förra årets undersökningar att coronapandemin innebar stora påfrestningar för många studenter. Oron över pandemins konsekvenser för de egna studierna ökade mellan oktober 2020 och mars 2021, på ett sätt som också gick ut över studenternas mående. Studenter som rapporterade högre grad av oro skattade också generellt sin hälsa lägre och uppgav att de var mindre tillfredsställda med sitt liv.

Särskilt stor var oron bland nya studenter, det vill säga de som inledde sina universitetsstudier under pandemiåret 2020. Detta var också den grupp där livstillfredsställelsen sjönk mest mellan oktober 2020 och mars 2021.

- Vi tror att detta speglar hur nya studenter generellt har större behov av campusundervisning, med allt vad det innebär, till exempel i fråga om kontakt och utbyte med andra studenter och lärare, även mellan de formella undervisningsinslagen, säger Andrea Bohman, en av forskarna bakom undersökningen.

Att tvingas studera på distans innan man fullt ut har fått grepp om vad universitetsstudier innebär utgör sannolikt en större utmaning, och ökar risken att studenter känner sig isolerade och utelämnade, vilket i sin tur leder till mer oro. Resultaten från UmU-barometern stödjer detta, till exempel i och med hur studenter som upplever att de har stöd från engagerade lärare generellt är mindre oroliga över sina studier, och som ett resultat också rapporterar bättre hälsa och högre grad av livstillfredsställelse.

Vad är Umu-barometern?

UmU-barometern är en enkätundersökning som syftar till att ge ökad kunskap om vad studenter tycker i olika frågor under sin studietid. Studien är finansierad av Vetenskapsrådet och genomförs av forskare vid Sociologiska institutionen. Den inleddes hösten 2020, och förra året deltog över 3000 studenter vid Umeå Universitet.

Just nu pågår den tredje omgången av UmU-barometern, där studenter bjuds in att delta i undersökningen via ett mejl till den adress som finns registrerad i Ladok. Nu hoppas vi att så många som möjligt av de inbjudna studenterna vill delta i studien så att vi kan fortsätta följa hur studenter upplever sin studiesituation samt hur de ställer sig i olika samhälleliga frågor.

Läs mer om Umu-barometern.