"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-04-17

Undervisning och lärarprofessionen görs synlig i ny artikel

NYHET I senaste numret av Didaktisk tidskrift skriver Lars-Åke Pennlert, lärare på Pedagogiska institutionen, om lärarprofessionen och undervisning.

I artikeln Visisble teaching - Perspectives on Teaching and Teaching Competence, reflekterar Lars-Åke Pennlert bland annat över tre grundläggande lärarkompetenser, ämnes-, social och didaktisk kompetens. Genom ett flertal egna didaktiska modeller synliggör och beskriver han undervisning, vad det egentligen är, och vilka möjligheter och begränsningar som finns.

Didaktisk Tidskrift • Vol 23, No. 1. 2013, s. 513– 528

Redaktör: Ulrika Sahlén