"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-08-19

Undervisning på campus blir möjligt igen i oktober

NYHET I oktober tar universitetet nästa steg i att återgå till mer normal verksamhet. Det innebär att möjligheten att undervisas på plats då kommer gälla alla studenter, inte bara nybörjarna. Hur återgången kommer ske avgörs av institutionerna. Det är fortfarande nödvändigt att hålla avstånd och stanna hemma vid sjukdom.

Text: Anna Lawrence

I samråd med Smittskyddsenheten vid Region Västerbotten har Umeå universitet nu beslutat om nästa fas i den stegvisa öppningen av universitetet. Från den 30 september kommer campusundervisning att möjliggöras för alla campusstudenter. Respektive institution avgör hur det kommer gå till.

– När Smittskyddsenheten nu gör bedömningen att campus kan öppnas upp för fler studenter så vill vi använda oss av den möjligheten, för vi vet ju att den campusbaserade undervisningen är viktig för våra studenter, säger Hans Adolfsson, rektor vid Umeå universitet.

I oktober kommer det fortfarande finnas begränsningar i antalet personer per sal och krav på att hålla avstånd. Så även om ambitionen är att erbjuda mer undervisning på plats kan vissa utbildningar ändå ha behov av att genomföra delar av utbildningen digitalt. Du får alltså räkna med att din utbildning inte kommer att vara precis som vanligt på en gång. Hur undervisningen kommer att se ut för just dig i oktober får du information om från din institution.

Många andra restriktioner kring evenemang och möten fortsätter att gälla, liksom behovet av att hålla avstånd i olika situationer där människor möts.

Beslutet som nu fattats gäller perioden 30 september till 1 november. Vad som ska gälla därefter kommer att meddelas senare i september. Samtidigt som beslutet fattas pågår en ökande smittspridning, både lokalt och nationellt. Därför är det viktigt att alla fortsätter att följa de bestämmelser som gäller, både i samhället och på universitetet, så att den planerade återgången till campusundervisning kan genomföras.

Planen för höstterminens start är oförändrad

För september månad gäller fortfarande de åtgärder som beslutades i våras som innebär att nybörjarstudenter ges möjlighet till campusundervisning, medan övriga undervisas i huvudsak digitalt. Undvik även att vistas på campus om det inte är nödvändigt.

Vi är många som måste samsas om ytorna på campus. Stanna därför hemma så mycket du kan så vi slipper trängas. Besök bara campus när du har ett ärende där eller schemalagd undervisning, men plugga gärna hemma, och umgås utomhus. Och om du besöker campus, kom ihåg att hålla avstånd! Det gäller alla, oavsett vaccinering och antikroppar. Om du är sjuk ska du testa dig och stanna hemma.