"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-11-27

Unga forskare i samarbete kartlägger klimateffekter på hälsa i fattiga länder

NYHET För första gången publiceras nu en studie av hur extremt väder ökar dödligheten i några av världens fattigaste länder. Bakom rönen ligger epidemiologer vid Umeå universitet i samarbete med unga forskare i de berörda länderna.

Extremväders dödliga effekter står i fokus för ett vetenskapligt supplement av tidskriften Global Health Action, som utges från Umeå centrum för forskning om global hälsa (UCGHR). För första gången publiceras en systematisk genomgång av hur fattiga befolkningar på landsbyden och i städernas slumområden i sju geografiska områden (Burkina Faso, Ghana, Kenya, Tanzania, Indien och Bangladesh) påverkas av extremt kraftig nederbörd, stark hetta och låga temperaturer.

Studierna visar starka ökningar av dödligheten, framför allt bland barn under 5 år och kvinnor, i samband med nederbörd, stormar och värmeböljor. De underliggande orsakerna till dödsfallen är i de flesta fall oklara, men tros hänga samman med ökad smittspridning via dricksvatten och mat samt en större påfrestning för känsliga grupper vid stark hetta. Resultaten visar också ökad dödlighet vid låga temperaturer, främst i områden som vissa tider på året kan bli relativt kyliga, till exempel Nairobi och Bangladesh. Effekterna tros bero på bristfälliga bostäder och små möjligheter till uppvärmning.

Studierna har bedrivits inom UCGHR:s tema ”Klimat och hälsa” av Joacim Rocklöv i samarbete med yngre forskare från nätverket INDEPTH, Osman Sankoh, INDEPTH:s sekretariat, samt Umeås universitets gästprofessor Rainer Sauerborn. Samarbetet med de unga forskarna från Afrika och Asien har genomförts genom kompetenshöjande kurser i Nouna, Burkina Faso, samt artikelförfattande. Det övergripande syftet är att bygga upp kunskap bland forskare i fattiga länder om effekter och behov av anpassning till ett förändrat klimat i deras samhällen i Afrika och Asien. Studierna belyser behovet av fler studier och fördjupade insikter i området. Att liknande studier inte varit möjliga tidigare beror på de unika befolkningsregister som INDEPTH-nätverktet har samlat in under främst de senaste 10-15 åren.

För mer information, kontakta gärnauniversitetslektor Joacim Rocklöv, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, enheten för epidemiologi och global hälsa,tel 090-785 12 95mobil 070-636 16 35
e-post joacim.rocklov@epiph.umu.se

Läs om rönen i
Global Health Action