"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-01-26

Ungas syn på framtiden i ett snabbt förändrande samhälle

NYHET Ungdomar på Kretas landsbygd står inför valet att följa gamla traditioner eller att leva på ett mer modernt sätt. Nikoleta Ratsika visar att många unga kretensare bryter mot traditionella levnadsmönster och väljer nya yrkesinriktningar. Hon disputerar vid Umeå universitet den 3 februari.

Nikoleta Ratsika har intervjuat 29 öbor i åldrarna 16–25 år om hur de ser på framtiden och sin kommande yrkesutövning i ett samhälle som hastigt förvandlas från en traditionell jordbruksregion till en modern turistort. Avhandlingen är baserad på två kvalitativa fallstudier i byarna Anogia, en liten relativt isolerad bergsby där boskapsskötsel dominerat under lång tid, och Archanes, en jordbruksby med vinodlingar inte långt från öns huvudstad Heraklion.

Resultaten visar att övergången från skola till arbete är central för ungdomarna, och att deras attityder till fortsatt utbildning avgör det framtida yrkesvalet. De flesta väljer att bryta traditionella mönster och skaffa sig andra yrken än de förväntade.

Enligt Nikoleta Ratsika finns det tre huvudmönster av attityder och beteenden bland de unga: Den traditionella typen, som frivilligt stannar kvar i byn och lever efter gamla levnadsmönster. Den ambivalenta typen, som antingen motvilligt är kvar i det traditionella levnadssättet eller väljer en mer modern livsstil men håller kvar vid traditioner och värden. Den moderna typen, som bryter mot traditionella förväntningar och ofta skaffar sig högre utbildning och andra yrken, vanligtvis i någon större stad.

Nikoleta Ratsika, filosofie licentiat i socialt arbete, föddes 1958 i Grekland. Sedan år 1985 är hon lärare vid institutionen för socialt arbete vid Technological Educational Institute of Crete i Heraklion, Grekland.

Fakta om disputationen

Fredagen den 3 februari 2012 disputerar Nikoleta Ratsika vid institutionen för socialt arbete, Umeå universitet. Avhandlingen har titeln Between tradition and modernity: The occupational choices of young people in rural Crete. Svensk titel: Mellan tradition och modernitet. Val av sysselsättning bland ungdomar från landsbygden på Kreta. Disputationen äger rum kl. 10.15 i Samvetet, Samhällsvetarhuset. Fakultetsopponent är professor Theano Kalinikaki, Department of social administration, Democritos University of Thrace, Greece.

Kontaktuppgifter:

Nikoleta Ratsika är engelskspråkig och kan nås på:
E-post: ratsika@staff.teicrete.gr

Läs hela eller delar av avhandlingen

Redaktör: Camilla Bergvall