"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-04-03

Ungdomar, fysisk aktivitet och tävlingsidrott i fokus

NYHET Hur ser skadorna ut bland idrottsgymnasiernas elitsatsande ungdomar? Hur påverkar ålder operationsmetoder och rehabilitering när det gäller korsbandsskador? Ungdomar, fysisk aktivitet och tävlingsidrott är temat för ett nationellt idrottsmedicinskt möte hålls i Umeå 11-13 maj.

Forskare, idrottsmedicinare, tränare och andra aktiva inom idrottsområdet kommer att träffas under dagarna tre i Väven i Umeå kulturhus, för att ta del av de nyaste forskningsrönen inom idrottsmedicin. Mötets fokus ligger på den unga individen.

Under vårmötet finns möjlighet att ta del av flera intressanta symposier och workshops. Exempelvis om det är skillnad på hur man tar hand om hjärnskakningar hos barn och unga jämfört med vuxna. Hur tänker man kring ryggskador hos den växande idrottaren? Ungdomar, fysisk aktivitet och hälsa – finns några framgångsrecept?

Svensk Förening för fysisk aktivitet och idrottsmedicin, SFAIM, har varje vår ett vetenskapligt möte. I år arrangeras vårmötet i samarbete med Idrottsmedicinska enheten i Umeå.

Ett antal internationellt erkända forskare kommer att delta.

Mer information och anmälan

Idrottmedicinskt vårmöte 11-13 maj 2017

Redaktör: Lena Åminne